Menselijker: wij gaan voor een inclusieve gemeente

Het gemeentebestuur praat steeds over hoe exclusief Knokke wel is. Wij willen van Knokke-Heist een inclusieve gemeente maken. Daartoe willen we de (kans)armoede en de eenzaamheid aanpakken.

Meer sociale huisvesting

  • Beduidend meer budgetten vrijmaken voor sociale huisvesting.
  • Kwalitatieve verbetering van de sociale woningen: renovatie en betere isolatie 
      • Dit schept werkgelegenheid voor lokale bedrijven. 
      • Dit vormt strijdpunt tegen klimaatopwarming. 
  • Prioritair: meer woningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Buurtwerkers

  • Buurtwerkers: aanspreekpunt, ook bij vereenzaming. Dus preventie!

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.