Angelique Lachaert

Angelique Lachaert

Plaats 25 (Groen)

Meewerken aan de wereld van morgen is nu meer dan ooit een uitdaging.  We moeten het hoofd bieden aan de klimaatverandering, een groeiende polarisatie en ongelijkheid enz.  De consequenties van deze problematieken zijn overal - ook hier in Knokke-Heist - voelbaar . Maar er is hoop !  Bij jong en oud en alles daartussen zie ik steeds meer enthousiasme en sterke en creatieve ideeën om duurzame alternatieven aan te bieden.  In veel steden krijgen deze ideeën ook stilaan vorm.  Ik geloof dat Knokke-Heist als kustgemeente ook op die kar moet springen.  De kar die rijdt naar een duurzame toekomst die zo belangrijk is voor onze kinderen en kleinkinderen.  

We moeten een omgeving scheppen waarin deze ideeën een kans krijgen. Dit kan alleen in een klimaat waar verschillende partijen inspraak hebben en waar samen naar constructieve oplossingen gezocht wordt.  Durven vernieuwen, durven hopen en durven doen.  DAT is de spirit die ik bij Groen Knokke-Heist ervaren heb.  Veilige fietspaden, betaalbaar wonen voor iedereen in een mooie en groene omgeving en een duurzame en vooruitstrevende economie.   Daaraan wil ik heel graag meewerken :-)