Annie D'Heer

Annie D'Heer

Plaats 4 (Groen)

Als bediende-verkoopster, sociaal werker en bemiddelaar op de werkvloer, wil ik mij graag inzetten voor alle burgers van onze gemeente.


Mag ik daarom jullie stem vragen om samen:

  • Participatief en inclusief, te streven naar sociale gelijkheid en kansen voor alle inwoners.
  • Onze bestuurders te motiveren om bij ieder woonproject publieke groene ruimtes te voorzien.
  • Vanuit burgerinitiatief mee te beslissen over duurzame sociale woningbouw én energie.
  • Circulaire economie te ontwikkelen, maar ook aanbod huiswerkklasjes verruimen met creatieve activiteiten.

Als burgers hebben wij INSPRAAK – en MEDEBESLISSINGSRECHT.
Dank dat ik op jullie steun mag rekenen!