Daniel Bouché

Daniel Bouché

Plaats 20 (sp.a)

Het minimum pensioen optrekken

Pensioenen hervormen tot een eerlijk en transparant systeem. Elk uur werk telt. Het maakt niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, in een vast of flexibel contract. Een loopbaan van 42 jaar = een volwaardig pensioen. Een minimumpensioen van 1500€ voor iedereen met een volledige loopbaan. Een eerlijker zeker pensioen voor iedereen dat is nieuw socialisme.