Frauke Laurijssen

Frauke Laurijssen

Plaats 7 (Groen)

Knokke - Heist, de prachtige gemeente waar ik mocht opgroeien, waar ik mag wonen en werken, waar ik mijn kinderen zie opgroeien. Graag zou ik de aankomende nieuwe generatie Knokke -  Heistenaren diezelfde kansen willen bieden, maar alleen lukt mij dit niet. Er is nood aan “jonge” mensen die deze visie delen. Mensen die samen met mij/ons, GROEN, willen streven naar een betaalbare/leefbare gemeente voor iedereen, maar zeer zeker voor de jonge Knokke – Heistenaren. Een nieuw begrip ontpopt zich hieruit, namelijk een “inclusieve” gemeente. Met “inclusief “willen wij afstappen van het hedendaagse imago van Knokke - Heist, de “exclusieve” gemeente. Exclusief volgens het woordenboek: wat andere mogelijkheden uitsluit. Ik ben ervan overtuigd dat meer democratie hiervoor noodzakelijk is. Hier bij is het echter van belang dat iedereen gehoord wordt, en niet alleen de machtige kern. Onze inwoners moeten een stem krijgen en men moet weten dat er WEL andere mogelijkheden zijn om onze prachtige gemeente leefbaar te maken voor iedereen. 

Wonen en jeugd in Knokke - Heist zijn daarom dus 2 belangrijke ankerpunten voor mij naar de aankomende gemeenteraadsverkiezingingen toe maar naast deze 2 punten is er nog  een belangrijk item dat mij nauw aan het hart ligt. Natuur en mileu! Hieromtrent zijn er een aantal concrete dingen die ik samen met jullie graag zou zien veranderen. Sluikstort vormt een steeds groter wordend probleem, ook het afvalbeleid in onze gemeente zou moeten herzien worden. Als iedereen hiervoor zijn steentje bijdraagt kunnen we al heel wat bereiken.

Samen voor een “inclusief” Knokke Heist! 

Frauke Laurijssen (33j)

Vroedvrouw/Verpleegkundige 

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Knokke – Heist 2018, GROEN