Gezonder Knokke-Heist door auto terug te dringen en meer groen

Autoluwe (winkel)straten

Voorrang geven aan autoluwe, fiets- en voetgangersvriendelijke (winkel)straten.

Veel mensen reageren verontwaardigd op het idee om de auto terug te dringen uit de straten. Ook in Gent was er veel protest tegen het nieuwe mobiliteitsplan, vooral door handelaars. Maar wat blijkt: de lokale economie bloeit in Gent na de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan.

Meer en beter onderhouden fietspaden en voetpaden

We willen mensen aanzetten om sneller te voet of per fiets zich te verplaatsen. Dit kan enkel maar lukken als er degelijke fietspaden en voetpaden aangelegd zijn.

Goed uitgebouwd openbaar vervoer

Frequenter openbaar vervoer, binnen de gemeente zowel als naar de buurgemeenten en Sluis.

Kusttram tot in Knokke behouden.

Autodelen uitbreiden tot in elke deelgemeente

Meer groen

Meer kleine, groene pleintjes met banken en speelbosjes voor (klein)kinderen aanleggen.

Afvalberg terugdringen

Opnieuw ophalen tuinafval in bruine tuinafvalzakken.

Deelnemen aan statiegeld-alliantie: hoeveelheid plastic en blik in milieu moet dringend aangepakt.

Biodiversiteit promoten

Sensibiliseringsacties verhogen rond sproeistoffen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.