Dient opgepompt grondwater bij de herinrichting van de Elizabetlaan in Heist echt nu in zee geloosd??

20 Augustus 2022

Dient opgepompt grondwater bij de herinrichting van de Elizabetlaan  in Heist echt nu in zee geloosd??

“Het grondwater dat dient opgepompt te worden tijdens de werken, moet ofwel maximaal in de bodem geïnfiltreerd worden, ofwel geloosd worden in zee”.

Op de agenda van de Gemeenteraad van komende woensdag 24 augustus staat als punt 12 de herinrichting van de Elizabetlaan in deelgemeente Heist. Het betreft het aan te leggen landschapspark tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan.  Vorig jaar werd op die locatie de reep bomen langs de Knokkestraat gekapt.  De extreme zomerse watervloed  in juli 2021 wees toen al op de dreigende klimaatwijziging. In de Gemeenteraad stelde gewezen Groen-raadslid Luc Lierman in augustus daar toen  vragen over.  

We zijn een jaar later. In het dossier van komende raadszitting staat het advies van het College aan de POVC (Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) :  “Het grondwater dat dient opgepompt te worden tijdens de werken, moet ofwel maximaal in de bodem geïnfiltreerd worden, ofwel geloosd worden in zee”.

Vier hete zomers op 5 jaar tijd. Deze zomer wordt de record-warmste sinds de metingen van 1833.  Bosbranden en extreme droogte teisteren Europa en grote delen van de wereld.   Het grondwaterpeil bij ons bezorgt de landbouwers en veel inwoners serieuze hoofdbrekens.  Oogsten dreigen rampzalig te worden. Prijzen voor voedsel stijgen. 

En de klimaatverandering zit nog maar in de opstartfase…  Dus watervoorraden moeten aangelegd of geïntensifieerd.  Er dient volgens de partijen Groen en Vooruit een “Gemeentelijk Waterplan” geactiveerd.  Of onze gemeente daar over beschikt…?  

Stellen het College en de meerderheid van Gemeentebelangen zich echt geen vragen over hoe zij Knokke-Heist willen zien evolueren?  De betonnering van onze gemeente, door de vele bouwprojecten,  wordt simpel verder gezet. Is er hierbij grondwater te over?  Pomp het in zee, adviseert het College…  

 

Marijke De Vent 

bestuurslid bij Groen Kn-H