Marijke De Vent

Marijke De Vent

Plaats 11 (Groen)

Groen steun ik omwille van het milieu. De issues die te maken hebben met ecologie dragen mijn belangstelling weg.