Hoe doet Knokke-Heist het op het vlak van mobiliteit?

21 Oktober 2023

Hoe doet Knokke-Heist het op het vlak van mobiliteit?

Lichte vooruitgang maar het blijft het rapport van een middelmatige leerling!

Van 16 tot 22 september was het de ‘week van de mobiliteit’. Het is de ideale gelegenheid om de mobiliteit in onze gemeente onder de loep te nemen. Dit blijft namelijk een van de punten waarop het bestuur volgens Groen Knokke-Heist veel beter kan en moet doen.

Koning Auto regeert nog steeds en we wachten met ongeduld op maatregelen om de grote toestroom aan voertuigen, in het bijzonder tijdens weekends en evenementen uit het centrum te weren. De jacht op een parkeerplaats zorgt voor onveilige verkeerssituaties, de verkeers- en parkeerregels worden met de voeten getreden en verkeersagressie is nooit ver uit de lucht. Na de Ironman Triatlon veroorzaakte de uittocht, ondanks de verkeersmaatregelen, een ellenlange file. De werken op de Natiënlaan zaten daar ongetwijfeld voor iets tussen, maar het toont aan hoezeer we moeten inzetten op randparkings.


De shuttle busjes zijn een waar succes, kopletterde ‘Kneistikrant’. Dat is zeker zo, maar waarom wordt dit systeem beperkt tot het toeristische seizoen en de weekends? Het is een concept dat een cruciale rol zou kunnen spelen in het autovrij maken van de Gouden Driehoek. Zal het gemeentebestuur trouwens de moed hebben om een autovrije zone in te voeren? We durven het te betwijfelen.


Het openbaar vervoer is ook nog steeds een pijnpunt. Het aanbod van De Lijn in de vervoerregio Brugge werd aangepast. Verandering is niet noodzakelijk verbetering. Hoe kan je mensen ervan overtuigen om het openbaar vervoer te nemen als het aanbod onvoldoende is?
De NMBS is in hetzelfde bedje ziek. Hoewel de spoorwegmaatschappij met graagte extra treinen naar de kust inzet, blijft het normale aanbod zeer beperkt. Probeer maar eens om vanuit de grote centrumsteden ’s avonds, bv. na een culturele activiteit, nog terug in Knokke te geraken. Het is het verhaal van de kip en het ei. Te weinig aanbod, dus te weinig reizigers, dus nog minder aanbod, enz.


Lichtpuntje in de duisternis: dankzij de samenwerking met Coopstroom zijn er nu eindelijk deelwagens ter beschikking over het hele grondgebied van de gemeente. Dat Coopstroom het haalde van Cambio, dat landelijk over een veel breder netwerk en diverser wagenpark beschikt (met o.a. hybride voertuigen die een grotere autonomie garanderen), roept kritische vragen op. Dat het bestuur vooral begaan is met ‘imago’ blijkt uit de voorwaarden die het stelde m.b.t. de kleur van de wagens. Terwijl Coopstroom standaard witte wagens aanbiedt, volgens verkeersdeskundigen de veiligste kleur, eiste de gemeente ‘grijze’ wagens met stadslogo. Alsof de duidelijk herkenbare witte deelwagens te ‘gewoon’ zijn voor KH. Laten we echter niet muggenziften en hopen dat steeds meer inwoners het voordeel van autodelen ontdekken.

Onze grootste bezorgdheid betreft de zwakke weggebruikers. VRT News wijdde een uitgebreid artikel aan de oproep van de Fietsersbond om maatregelen te nemen ter bescherming van de fietsers:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/09/16/zes-maatregelen-om-fietsen-sneller-veiliger-te-maken/


De staat van sommige fietspaden laat de wensen over, de invoering van zone 30 wordt op de lange baan geschoven onder het mom van een ‘globaal plan’, de handhaving schiet tekort (sommige fietsers zijn wegpiraten en ook dat moet aangepakt worden).
Ook in de openbare ruimte zijn er veel te weinig fietsvoorzieningen: met de auto moet je blijkbaar voor de deur van de winkel kunnen parkeren, een fietser kan echter nauwelijks zijn tweewieler kwijt, noch in de binnenstad noch op de zeedijk.

Het gemeentebestuur blijft op algemeen mobiliteitsvlak een matige leerling. Mobiliteit, veiligheid en ecologie kunnen zeker hand in hand gaan, dat leren andere steden en gemeenten ons. Kom eens in actie, Knokke-Heist!