Mobiliteit: duurzamer en veiliger

We willen de voetganger en fietser centraal stellen in de bebouwde kom. Er moeten meer fietspaden en ruimere voetpaden komen. Het parkeerbeleid dient gericht te worden op de rand van de gemeente. Het openbaar vervoer moet intenser uitgebouwd worden. Auto- en fietsdelen dienen actief gepromoot en met concrete maatregelen ondersteund te worden.