Het nieuwe gemeentelijke parkeerplan: duur geblaat, geen wol…

19 Oktober 2019

Het nieuwe gemeentelijke parkeerplan: duur geblaat, geen wol…

Als oppositiepartij is Groen opgetogen dat de burgemeester en de gemeente erkennen dat de overdaad aan auto’s ook in Knokke-Heist een probleem vormt.

De burgemeester zegt trouwens zelf ook in het gemeentelijk informatieblad ‘KH Nieuws’ van April ’19 ‘dat er nood is aan bijkomende parkeergelegenheid (in de vorm van enkele nog te ontwerpen en aan te leggen ondergrondse parkings en een randparking in Westkapelle)’. Toch vinden de partij Gemeentebelangen, met CD&V en Open-VLD de tijd reeds rijp om nu al de parkeertarieven op te drijven. De gemeente denkt het probleem aan te kunnen pakken met een louter repressieve (lees geldelijke) sanctie in de vorm van parkeerretributies, zonder daarnaast enige alternatieven aan te reiken. Het probleem zien en geen oplossingen/alternatieven aanreiken biedt echter weinig soelaas.

Groen Knokke-Heist vindt het tijd dat de gemeente zijn mobiliteitsbeleid drastisch aanpast aan de hedendaagse inzichten en noden, zodat dit beleid ten goede komt aan iedereen. Een goed parkeerbeleid, en bij uitbreiding een goed mobiliteitsplan gaat veel dieper en breder dan enkel het vastleggen van de parkeerretributies!

Groen maakt duidelijke keuzes: actief inzetten op ‘minder autoverkeer’. Mensen nog meer bewust maken, dat niet onnodig de auto gebruiken in het voordeel van iedereen is. De mogelijkheden om veilig de fiets te gebruiken in onze gemeente, moeten drastisch omhoog. Openbaar vervoer moet uitgroeien tot een evenwaardig alternatief voor de auto. Voorzie deelauto’s in elke deelgemeente van Knokke-Heist. 

Minder auto

 • Maak van alle woonwijken zone 30 mits behoud van zone 50 op enkele doorgangs-assen. Dit is geen verbod voor de auto, maar hij zal je niet of hooguit amper sneller ter plaatse brengen voor gemeentelijke verplaatsingen. Fietsers en voetgangers kunnen zich hierdoor veiliger verplaatsen.
 • Handhaaf de snelheidslimieten met als doel de veiligheid te verhogen, niet louter om het verkeersfonds te spijzen.
 • Voorzie in elke woonkern minstens één (elektrische) deel-auto, liefst meer! 
 • Verplicht bouwprojecten te voorzien in deelauto’s ipv in extra (dure ondergrondse) garages.
 • Start een gemeentelijke deelauto-coöperatie.

Creëer veilige fietsstraten parallel aan de grotere doorgangs-assen.

 • Fietsstraten, zonder doorgaand autoverkeer aanleggen.
 • Elk fietspad krijgt een logisch en veilig vervolg. Vandaag stoppen veel goedbedoelde fietspaden plots en worden fietsers daar aan hun lot overgelaten.
 • Fietspaden zijn in een voortreffelijke staat en met zo min mogelijke drempels en oneffenheden.
 • Fietspaden helpen je van A naar B op een zo kort mogelijke manier, zonder omwegen.

Zorg voor goed openbaar/publiek vervoer

 • Kleinere shuttlebusjes brengen mensen nabij hun bestemming (bv. vanaf de nog aan te leggen randparkings) .
 • alle dorpskernen zijn overdag bereikbaar met een frequente busverbinding.
 • alle dorpskernen zijn in de kalme uren bereikbaar met bv een belbus of betaalbare taxi’s.
 • Knokke-Heist blijft verbonden met het binnenland met een degelijke trein- en busverbinding, ook in de avond en het weekend.

Als sluitstuk is er het stukje parkeerbeleid voor zij die verplaatsingen moeten doen die niet zonder auto mogelijk zijn. Doch door bovenstaande maatregelen is het volume aan auto’s al flink gereduceerd.Daardoor kan het aantal parkeerplaatsen misschien zelfs  verminderen ipv dure ondergrondse parkeergarage’s te moeten bijbouwen (op locaties waar we ondergrondse watertafels best gerust laten om het zilte zeewater niet in de poldergrond te laten doordringen).  

Alle bovenstaande maatregelen vereisen aanpassingen, investeringen en gedragswijzigingen, maar leveren vele onrechtstreekse winsten op die iedereen ten goede komen. Denk maar aan…

 • Gezondheid door meer beweging
 • Gezondere lucht door minder auto’s
 • Minder (zware) verkeersongevallen
 • Minder milieu impact van onze mobiliteit, gunstig tegen klimaatopwarming
 • Minder auto’s => minder parkeerplaatsen => meer plaats voor groen in de woonkern => betere bescherming tegen temperatuurs-extremen en wateroverlast

U begrijpt nu waarom Groen Knokke-Heist tegen het actuele louter repressieve parkeerplan van Gemeentebelangen is en hoe een leefbaarder Knokke-Heist mogelijk zou kunnen worden. Welk Knokke-Heist verkiest u?

Joël Van Opstal

Secretaris Groen Knokke-Heist