Programma

Groen en sp.a bundelen hun krachten om van Knokke-Heist een menselijkere, eerlijkere en gezondere gemeente te maken.

(Kans)armoede: aanpakken

Meer inwoners dan verwacht leven in Knokke-Heist onder de armoedegrens. We willen armoede opsporen en begeleiden met wijkwerkers. Meer woningen beschikbaar stellen voor crisisopvang. Actiever tewerkstelling creëren in eigen streek en (kans)armen meer ondersteuning geven op financieel en administratief vlak.

Natuur- en milieubeleid: groener en gezonder

Natuur brengt rust en maakt mensen creatiever en gezonder. Er moeten meer bomen aangeplant worden. Een bos is vooral een speelbos voor kinderen. Schadelijke sproeistoffen dienen efficiënter bestreden te worden. Sluikstorten wordt harder aangepakt en in elke wijk komt een speeltuintje. Ook willen we meer aandacht voor dierenwelzijn. Strand, zee en watersport moeten beschermd worden.

Mobiliteit: duurzamer en veiliger

We willen de voetganger en fietser centraal stellen in de bebouwde kom. Er moeten meer fietspaden en ruimere voetpaden komen. Het parkeerbeleid dient gericht te worden op de rand van de gemeente. Het openbaar vervoer moet intenser uitgebouwd worden. Auto- en fietsdelen dienen actief gepromoot en met concrete maatregelen ondersteund te worden.

Lokale democratie: herwaarderen

Gedaan met het ‘foertgevoel’ in Knokke-Heist. Er moet opnieuw reële inspraak en participatie komen in de besluitvorming. We willen resoluut komaf maken met belangenvermenging in het gemeentebestuur. We staan voor integriteit en transparantie in het beleid, o.a. door de ‘live’ uitzending van elke gemeenteraadszitting op de website van de gemeente.

Zorg: meer aandacht en solidariteit

Er moet meer aandacht komen voor gebruikers van rolstoelen, rollators en kinderwagens bij de aanleg van voetpaden, de inrichting van horecazaken en de uitbouw van het openbaar vervoer. In de gemeentelijke rust- en woonzorgcentra moet de ‘maximum factuur’ de norm zijn. Het tekort aan kinderopvangcentra dient aangepakt te worden. We willen een inclusieve gemeente met een warm-kloppend hart.

Klimaat: ambitieuzer

Knokke-Heist moet een voortrekkersrol gaan vervullen. Gemeentegebouwen worden energiezuinig gemaakt en krijgen zonnepanelen. Bij particulieren moet de plaatsing van zonnepanelen aangemoedigd worden. Inwoners kunnen ook investeren in zonnepaneelprojecten elders dan op hun eigen dak. Er komen premies voor energiezuinige renovaties. De gemeente ijvert voor windmolens. Ook voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer en voor auto- en fietsdeelsystemen.

Jeugd: reddingsplan

Het aantal jongeren (0-19 j.) is in Knokke-Heist op 10 jaar tijd met 24,3% gedaald. Er is nood aan een actieplan om onze jongeren hier te houden. Ze werk te verschaffen en betaalbaar te laten wonen. Er moeten concrete maatregelen komen, die jongeren toelaten hier een modale woning te betrekken voor circa één derde van hun inkomen. Startups dienen aangetrokken en ondersteund te worden om werkgelegenheid te creëren, niet alleen in de toeristische sector.

Landbouw: duurzaamheid als norm

Knokke-Heist moet de plaatselijke landbouw ondersteunen. De korte voedselketen geniet de voorkeur. De lokale producent en consument dichter bij elkaar brengen, zodat de afstand tussen veld en bord korter wordt. Wat we eten wordt zo gezonder en duurzamer. In scholen, rusthuizen en overheidsinstellingen worden maaltijden verstrekt met lokale en duurzaam geteelde producten. Er komen boerenmarkten. Zo krijgt de boer een eerlijke prijs. Een win-winsituatie voor iedereen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren