Programma

Groen en sp.a bundelen hun krachten om van Knokke-Heist een menselijkere, eerlijkere en gezondere gemeente te maken

Download het volledig programma

Menselijker: wij gaan voor een inclusieve gemeente

Het gemeentebestuur praat steeds over hoe exclusief Knokke wel is. Wij willen van Knokke-Heist een inclusieve gemeente maken. Daartoe willen we de (kans)armoede en de eenzaamheid aanpakken.

Meer sociale huisvesting

  • Beduidend meer budgetten vrijmaken voor sociale huisvesting.
  • Kwalitatieve verbetering van de sociale woningen: renovatie en betere isolatie 
      • Dit schept werkgelegenheid voor lokale bedrijven. 
      • Dit vormt strijdpunt tegen klimaatopwarming. 
  • Prioritair: meer woningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Buurtwerkers

  • Buurtwerkers: aanspreekpunt, ook bij vereenzaming. Dus preventie!

Eerlijker: Lokale Democratie bevorderen

Op donderdag 26 april 2018 duurde de gemeenteraad in Knokke-Heist 19 minuten. Op die tijd werden er acht agendapunten afgehaspeld.

Wij willen de lokale democratie bevorderen door progressieve ideeën terug in de gemeenteraad te brengen.

We willen op de gemeenteraad terug meer debat met degelijke dossierkennis door alle raadsleden, vooraleer er beslist wordt.

We willen een strikte scheiding tussen politieke en zakelijke belangen.

Gezonder Knokke-Heist door auto terug te dringen en meer groen

Autoluwe (winkel)straten

Voorrang geven aan autoluwe, fiets- en voetgangersvriendelijke (winkel)straten.

Veel mensen reageren verontwaardigd op het idee om de auto terug te dringen uit de straten. Ook in Gent was er veel protest tegen het nieuwe mobiliteitsplan, vooral door handelaars. Maar wat blijkt: de lokale economie bloeit in Gent na de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan.

Meer en beter onderhouden fietspaden en voetpaden

We willen mensen aanzetten om sneller te voet of per fiets zich te verplaatsen. Dit kan enkel maar lukken als er degelijke fietspaden en voetpaden aangelegd zijn.

Goed uitgebouwd openbaar vervoer

Frequenter openbaar vervoer, binnen de gemeente zowel als naar de buurgemeenten en Sluis.

Kusttram tot in Knokke behouden.

Autodelen uitbreiden tot in elke deelgemeente

Meer groen

Meer kleine, groene pleintjes met banken en speelbosjes voor (klein)kinderen aanleggen.

Afvalberg terugdringen

Opnieuw ophalen tuinafval in bruine tuinafvalzakken.

Deelnemen aan statiegeld-alliantie: hoeveelheid plastic en blik in milieu moet dringend aangepakt.

Biodiversiteit promoten

Sensibiliseringsacties verhogen rond sproeistoffen.