Knokke-Heist telt een eerste autodeelgroep

04 Juni 2018

Knokke-Heist telt een eerste autodeelgroep

In de buurt van Knokke-station is er sinds januari 2018 een autodeelgroep actief. De groep bestaat uit drie gebruikers en staat open voor meer geïnteresseerden. De auto kan gebruikt worden aan een prijs van 0,39 euro per kilometer. Daarin is de benzine inbegrepen.  De kilometerprijs is berekend aan de hand van de reële kosten en een prognose van het aantal kilometers per jaar dat de auto zal rijden. 

Als er meer gebruikers lid worden van de groep en het totaal aantal kilometers per jaar stijgt, dan daalt de prijs per kilometer. Voor de Knokke-station-autodeelgroep is het aantal kilometers voor 2018 geraamd op 8000 km. Als de auto 16.000 km per jaar zou afleggen, dan zou de kilometerprijs zakken tot 0,25 euro.

Naast het financiële aspect biedt autodelen heel wat andere voordelen. Zo blijkt dat autodelen leidt tot meer gebruik van openbaar vervoer en fiets en tot een vermindering van het aantal autokilometers.  Mensen die voorheen individuele autobezitters waren, gaan opvallend minder autorijden. Zij die voorheen autoloos waren, gaan nu weliswaar (meer) autorijden, maar het saldo is duidelijk negatief. Versta: er worden minder autokilometers afgelegd. Zo levert autodelen een bijdrage aan een schoner leefmilieu. 

Door autodelen komen er minder auto’s in omloop en worden de gedeelde auto’s intenser gebruikt. Daardoor nemen er minder geparkeerde wagens ruimte in beslag (één gedeelde wagen vervangt 4 tot 6 particuliere wagens) en blijft er meer open ruimte beschikbaar. Zo past autodelen in een autoluwe woonomgeving, met meer ruimte voor de bewoners en de zachte weggebruikers. 

Autodelen komt ook onze gezondheid ten goede. Wie minder met de auto rijdt, neemt voor bepaalde verplaatsingen sneller de fiets, en krijgt dus meer lichaamsbeweging. 

En door een auto te delen, kom je in contact met mensen uit je wijk die je wellicht voorheen niet kende. Ook dat is mooi meegenomen, niet?  

Heeft dit artikel je interesse gewekt om ook je auto te delen of lid te worden van de autodeelgroep aan Knokke- station? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen met [email protected].