Tania De Seck

Tania De Seck

Plaats 14 (sp.a)

Wonen een recht voor iedereen

Bij een lokale wooncoöperatie, zijn jongeren en jonge gezinnen aandeelhouder van een gezamenlijk woonproject. Het nodige, maar bevrijdende duwtje in de rug.