Zorg: meer aandacht en solidariteit

Er moet meer aandacht komen voor gebruikers van rolstoelen, rollators en kinderwagens bij de aanleg van voetpaden, de inrichting van horecazaken en de uitbouw van het openbaar vervoer. In de gemeentelijke rust- en woonzorgcentra moet de ‘maximum factuur’ de norm zijn. Het tekort aan kinderopvangcentra dient aangepakt te worden. We willen een inclusieve gemeente met een warm-kloppend hart.