Giga-project hotel bij de geplande 2de Golf kreeg geen vergunning

20 Augustus 2022

Giga-project hotel bij de geplande 2de Golf kreeg geen vergunning

“Een tweede Golf is goed voor iedereen… Gemeentebelangen maakt dan al 18 jaar het mooie weer in de badstad”

Eind vorige legislatuur, in 2018, gaf de toenmalige meerderheid van Gemeentebelangen, CD&V en Open-VLD, aan Ghelamco een vergunning om in onze gemeente een tweede Golf te creëren.  De info door de meerderheid aan de bevolking , was traditiegetrouw, zeer vaag : “Een tweede Golf is goed voor iedereen… Gemeentebelangen maakt dan al 18 jaar het mooie weer in de badstad”, dus…

Nu de details langzaam komen bovendrijven, blijkt het geplande giga-bouwproject met  hotel, wel sterk verschillend van wat oorspronkelijk aan de inwoners verteld werd.  De 2de Golf lijkt ondergeschikt aan een gigantische ingreep in het landschap. Het startsein voor een pak nieuwe villa’s rond de terreinen van de voorziene Golf-site.

De zogenaamde” betonstop” wordt dan opnieuw dode letter. De impact op milieu, natuur, landschap, landbouw en waterhuishouding wordt gigantisch. Vraag komt daarbij, of In tijden van steeds verder toenemende klimaatopwarming en dreigende watertekorten de keuze, die het toenmalige gemeentebestuur in 2018 nam, bekrachtigd door de toenmalige gemeenteraad in 2018, absoluut te verantwoorden is.  

Uit het hele “verhaal” blijkt,  dat de meerderheid van Gemeentebelangen (= de ploeg van wijlen burgemeester Leopold Lippens, aangevuld met CD&V en Open-VLD)  de  groep Ghelamco quasi carte blanche gaf  voor “een 2de Golf, met bijbehorend hotel”. Nu de plannen eindelijk meer gedetailleerd geraken (vaagheid was altijd een punt, waarmee Gemeentebelangen “weg geraakte”) is het voor veel inwoners een zuur ontwaken.

Het landschappelijk zicht wordt plots mogelijk door meerdere hoogbouwdelen geschonden. Polderlandbouwgrond werd/wordt omgezet in een “recreatieve zone”. Het beloofde stadsrandbos zou pas vanaf 2043 (!) enigszins een feit zijn….Zeer uitdrukkelijk stelt zich de vraag, of het geplande hotel, voorzien voor 300 kamers, niet een gewoon vastgoedproject, met verkoop van verblijfaccommodaties (timesharing)  zal worden.  Want is een “gepland hotel met 300 kamers” rendabel over een jaar gezien? Zal een hotel van deze omvang op zich ooit rendabel zijn??? Wat met de andere hotels in onze badplaats? Applaus in de rangen van onze eigen hotelsector??  Komt daarbij de vraag, hoe een dergelijk groot golfterrein  aan voldoende water zal geraken voor de besproeiing van haar golfvelden (de “greens”)…

 De vorige meerderheid in 2018 (nu nog steeds dezelfde meerderheid …) nam/neemt  een erg serieuze hypotheek op de toekomst van deze streek en van onze komende generatie.  Voor Groen en Vooruit loopt deze ingeslagen weg van Gemeentebelangen dood.  In oktober 2024 bij de gemeenteraadsverkiezingen, is het woord aan de inwoners.  Het standpunt van het progressieve kartel  is bij deze al gekend.  De stijgende verontwaardiging bij  al wie het klimaat ter harte neemt, de klimaatjongeren zowel als de mensen,  met iets meer jaren op de teller, blijft groeien. Inwoners en toekomstige generaties verdienen beter dan wat nu “plots” op het bord voorgeschoteld wordt. Het jarenlang enkel creëren van snel financieel gewin, heeft de grens van fatsoen al lang overschreden.

Luc Lierman

Voorzitten Groen Knokke-Heist