Biologische Landbouw

02 Juni 2024

Biologische Landbouw

Biologisch geteelde producten bevatten veel minder schadelijke stoffen.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, kortweg EFSA, heeft als doel het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijk bewijs in verband met gezondheidsrisico’s voor de consument.
Een van die aspecten betreft het gebruik van pesticiden en sproeimiddelen in de landbouw. In de Europese Unie werden maar liefst 209 soorten residuen vastgesteld. Vooral geïmporteerde groenten en fruit bevatten veel resten van schadelijke stoffen.

De bekendste hiervan is ongetwijfeld GLYFOSAAT dat in verband gebracht wordt met hormoonverstoring en vruchtbaarheidsproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert ook onderzoek naar de kankerverwekkende eigenschappen van het product. 

Velen kennen glyfosaat onder de merknaam ‘Roundup’ een bestrijdingsmiddel dat intussen voor particulier gebruik verboden werd. De toepassing ervan in de landbouw werd echter met negen jaar verlengd. Een recente studie in Duitsland bewijst dat boeren perfect zonder glyfosaat kunnen. Ze hoeven het niet eens te vervangen door andere giftige chemicaliën. De fusie van het Amerikaanse Monsanto met het Europese bedrijf Bayer maakt het echter nog moeilijker dan voorheen om deze schadelijke stof te bannen. Dit is wraakroepend omdat de chemiereus al heel lang op de hoogte is van de schadelijke neveneffecten, maar besloot dit voor de wereld verborgen te houden. 

Zelfs als men vandaag zou stoppen met het gebruik van glyfosaat, is het niet meteen verdwenen. Na veertig jaar sproeien met dit middel is het aanwezig in de bodem, het water en de lucht. Door regenval kan het zelfs terechtkomen op percelen die gebruikt worden voor biolandbouw of in je eigen moestuin. Niettemin treft men in biologisch geteelde producten maar liefst 350 keer minder glyfosaat aan.