"Wat bomen ons vertellen" - stof tot nadenken

13 September 2023

Tijdens haar zomerlezing in CC Scharpoord deelde prof. Valerie Trouet, directeur van het Belgisch Klimaatcentrum, talloze verhelderende en genuanceerde inzichten. Onderstaande punten geven stof tot nadenken omdat ze een wederwoord bieden aan hen die de klimaattransitie in vraag stellen.

 1. Ecologie en economie gaan hand in hand
  Vaak wordt het beeld opgehangen dat ecologische en economische belangen tegen elkaar indruisen. Het tegendeel is waar. De VS en China hebben dit al begrepen en als Europa niet volgt, zal zijn economische positie verzwakken.

 2. De perfecte oplossing bestaat (nog) niet
  Ook al hebben we niet altijd een perfect alternatief, groene oplossingen zijn een betere keuze dan afwachten en niets doen. Zo hebben elektrische voertuigen zeker een schaduwzijde, maar is fossiele brandstof op het vlak van CO2-uitstoot beslist een slechtere optie. 

 3. We kunnen als burger wel degelijk het verschil maken
  Door onze levenswijze aan te passen, kunnen we als burger een concrete bijdrage leveren, maar ons belangrijkste wapen is onze stem. Wij kiezen immers wie het beleid bepaalt en uitvoert. De politiek bepaalt ons leven op talrijke vlakken: werkgelegenheid, huisvesting,  onderwijs, ziekenzorg, en dus ook het klimaatbeleid. Geen enkele partij kan het zich anno 2023 nog veroorloven om geen aandacht te besteden aan het klimaat. Het is dus belangrijk om goed na te denken aan wie je als burger in 2024 je stem geeft.
  Belangrijke voetnoot: professor Trouet nam een 100% politiek neutrale houding aan.

Van alle berichtgeving over natuurrampen en extreme weerfenomenen zou een mens moedeloos worden. Ik hoop dus dat we prof. Trouet en de bemoedigende, hoopvolle stem van de wetenschap nog vaak zullen horen in het klimaatdebat.