Bomen in de tuin

14 Mei 2021

Bomen in de tuin

Deze week was er het klimaatatelier en enkele burgers hadden opmerkingen rond het milieu in onze gemeente.

Een inwoner die hier al lang woont, stelt vast dat er een kloof is tussen de mensen die houden van een strak gazon en wie wat meer leven in de tuin wil: zijn buurman klaagde over bladeren op zijn  gazon, afkomstig van een boom in de tuin van onze deelnemer. Daarbij wees die er ons op dat de buurman niet kon begrijpen waarom hij zijn boom niet omhakte, quote: “ wat heb je daar nu aan, aan zo’n boom”.

Je kunt natuurlijk riposteren dat elke zaterdagnamiddag de grasmaaier horen ook geen pretje is maar burenruzies, daar schieten we niets mee op.

Ook ik stel vast dat er de laatste tien jaar een zekere vijandigheid is ontstaan tegen bomen in de privétuin.

Hoe verklaar je anders dat er al zoveel zijn verdwenen.

In een buurt waar ik regelmatig kom, zijn zowat alle bomen gekapt die een buffer vormden tegen inkijk van de huizen aan de overkant van het huizenblok. In de winter moeten ’s avonds zelfs de gordijnen dicht omdat de werflampen uit de andere tuinen naar binnen schijnen nu er geen boom meer te bekennen is. 

Misschien waren het geen waardevolle bomen en exoten maar we stellen alleen maar vast dat ze verdwenen zijn en ik vraag me af of er een zekere afkeer gegroeid is de laatste jaren tegen hoge bomen in de achtertuin?

Verdwenen de laatste tien jaar in die ene huizenblok alleen al: een hoge cypres, een magnoliaboom, een vertakte cypres met drie toppen, een rij perenbomen, een japanse kerselaar….

Allemaal exemplaren van minstens drie tot tien meter hoog. 

En met de bomen verdwenen ook de merels en de eksters, net als wat meesjes.

Wat moeten we doen om de mensen de waarde van hun bomen te doen inzien?

Het CO2 verhaal maakt duidelijk nog niet genoeg indruk.

En ja, een gazon is ook groen en vormt geen probleem voor de doorlaatbaarheid van de bodem en dus de waterbevoorrading maar veel van het kappen ging gepaard met gedeeltelijke verharding…

De gemeente komt in actie en organiseert de Tuinrangers (https://www.tuinrangers.be)

Vier mensen die na een korte opleiding kunnen vertellen welke ingrepen je in je tuin kan doen om de begroeiing wat diverser en waardevoller te maken.

 

Er is al een tijdje een tendens om niet alleen natuur te creëren buiten maar ook in de stad.

Op sommige plaatsen werden meer vogels geteld in stadsparken dan op het platteland!

Het is perfect mogelijk om de natuur naar de stad te halen maar dat zal niet vanzelf gaan. Er moeten wat ingrepen gebeuren in een stedelijke en dichtbebouwde omgeving.

Wie de natuur ook in steden en gemeenten een kans wil geven en zich wil engageren kan binnenkort dus terecht bij de Tuinrangers. Een prima initiatief waar we achter kunnen staan. 

Het is nu aan de burger en de gemeente is ook aan zet! 

 

Marijke De Vent

Bestuurslid Groen Knokke-Heist