Gekapte bomen in de Knokkestraat te Heist waren door slecht beheer kapotgemaakt

30 December 2021

Gekapte bomen in de Knokkestraat te Heist waren door slecht beheer kapotgemaakt

Zoals vaak na een goed gesprek, hebben we meer vragen dan antwoorden van de gemeente over de bomen die gekapt zijn in de Knokkestraat te Heist.

Los van het feit of de recreatieve zone die er gaat komen beter of slechter is dan het bosje die er stond, doen de antwoorden op onze vragen nog meer vragen rijzen.

De bomen waren vermolmd in de kern, kapot door verkeerd beheer: de snoeiwerken van een tijd terug waren verkeerd uitgevoerd volgens iemand die er iets van kent.

De toppen waren recht af gesnoeid -een aanpak die niet goed is voor die boomsoort- zodat de kern door regen is gaan rotten.

Die strook bomen is dus kapot gemaakt door slecht beheer en onderhoud.

Dat werd niet door onze gemeente gedaan omdat die bomen bij de kustbaan horen en die is regionaal, provinciaal of nog iets meer.

Maar moet en kan onze gemeente er niet op toezien dat bomen die in onze gemeente staan degelijk beheerd worden en aangepast onderhoud krijgen?

Hebben wij daar geen macht al is het maar toeziend, geen bevoegdheden?

Of hebben we die wel en ontbreekt de interesse?

En dé vraag is vooral of we in onze gemeente voldoende doordrongen zijn van het belang van openbaar groen?

Marijke De Vent

Bestuurslid Groen Knokke-Heist