Burgemeester van Knokke-Heist door eigen partij aan de kant geschoven voor de gemeenteraadsverkiezingen

01 Oktober 2023

Burgemeester van Knokke-Heist door eigen partij aan de kant geschoven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Geen lijsttrekkerschap voor huidige burgemeester, besliste partij Gemeentebelangen.

De partij Gemeentebelangen, kartel met o.m. CD&V en Open-VLD in Knokke-Heist besliste deze morgen, dat huidig burgemeester Piet De Groote volgend jaar bij de verkiezingen in oktober geen lijsttrekker van GBL (Gemeentebelangen) mag zijn.

 In de persmededeling van de gemeente staat : 

“Gemeentebelangen Knokke-Heist heeft deze morgen beslist om volop voor een nieuw hoofdstuk te gaan. De groep benadrukt het belang aan positieve kernwaarden, integriteit en continuïteit en nodigt iedereen uit om samen te werken voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners. .”

 “Wij hebben nood aan integriteit en continuïteit in het beleid”.  Het is ontnuchterend te moeten vaststellen, dat na 5 jaar gemeentebeleid door deze huidige ploeg, GBL plots tot die vaststelling komt. 

Van integriteit is er niet veel sprake als Vlaams minister Somers “Knokke-Heist onder verscherpt toezicht plaatst, wegens totale systeemcrisis en normvervaging”.

En continuiteit van welk beleid? Er waren de hoogbouwperikelen en bouwputten in Heist, de Tweede Golf-episodes, het niet inlossen van de belofte voor 750 betaalbare woningen in de Keuvelwijk in Knokke, het opdoeken van de plannen voor de verkoop van de gemeentelijke basisscholen (i.f.v. pure grondverwerving), het laten aanslepen van de Casinoplannen…

Vooruit en Groen samen hebben de voorbije 5 jaar goed oppositiewerk verricht. Wij hopen dat onze alternatieve voorstellen in 2024 zeker met aandacht zullen overwogen worden door de inwoners.