Het oude zwembad De Raan in Heist wordt terug natuur

03 Juni 2020

Het oude zwembad De Raan in Heist wordt terug natuur

Over het openluchtzwembad De Raan valt veel te  vertellen maar het  is beter om het hier enkel te hebben over het goede nieuws.

De duinen waar het verlaten zwembad gelokaliseerd is worden hersteld in hun oorspronkelijke staat. Het gebied valt binnen het Duinendecreet en dat beschermt de resterende duinen langs onze kust. De duinen zijn een onderdeel van het Generaal Willemspark sinds jaar en dag bekend als ‘ het Bosje van Heist’, druk bezocht en nu ook goed onderhouden. Dit lapje groen tussen Heist en Duinbergen is waardevol alleen al voor de recreatieve functie en de speeltuin die de oude vijver vervangt is een aanwinst voor het park.

Of we ook blij zijn dat het openluchtzwembad gesloten werd is een andere kwestie, een kwestie van politieke keuzes.

Als Groen/ S.PA fractie Knokke-Heist zijn we vooral blij dat de Westelijke duinen van het park geen verblijfsfunctie krijgen. Wij vinden dat een park en openbare groen belangrijk is temidden van woonzones. Voor veel mensen is het aangenaam dat ze zich niet eerst kilometers moeten verplaatsen voor ze wat groene rust vinden. Ik denk aan bejaarden, mensen die zich verplaatsen met een rolstoel of een rollator nodig hebben.  Ook om even na school vlug naar de speeltuin te gaan met de kinderen of een kleine wandeling met de hond is een park in de nabijheid populair.

Er is natuurlijk de dijk maar mensen houden ook van een beetje groen.

De werken zelf gaan kleinschalig zijn want het gaat over een beperkt gebied..

Het gebied werd verlaagd en genivelleerd voor de aanleg van De Raan en het herstelde duin gaat vanzelf lager liggen. Er wordt niet geraakt aan de originele bodem zodat mogelijke ondergrondse resten van een historische site niet aangeraakt zullen worden. 

Tijdens WO 1 situeerde zich hier Augusta , een kustbatterij met kanonnen en houten barakken.Foto’s hiervan wijzen enkel op bovengrondse structuren.

 De ontmanteling van zwembad en cafétaria start maar op het einde van de werken hebben we nog geen zicht…

Vanzelf heeft een duin tijd nodig om beplant te raken en aan te groeien. Wanneer het herstel voltooid is hangt af van factoren zoals betreding en weersomstandigheden. Maar als alles klaar is hebben we weer een stapje in de goeie richting gezet in onze kustgemeente.