Denise Kint wint de Groene Pluim 2017 in Knokke-Heist

16 Juni 2017

Denise Kint wint de Groene Pluim 2017 in Knokke-Heist

De uitreiking van de Groene Pluim was op 11 juni al aan zijn 6de

editie toe.

De actie bekroont individuele mensen, bedrijven, instellingen of organisaties uit de gemeente, die via hun ecologische of sociale aanpak ? soms al vele jaren lang en vaak discreet ? zich inzetten ten voordele van medemensen, jeugd, natuur, de buurt of de lokale gemeenschap.

De lijst met genomineerden breidt sinds 2012 uit: "Mama's voor kinderen", het SBSO "De varens" uit Heist, de organisatie VELT, basisschool De Zeeparel uit Heist, het Kneistse bedrijf H-2-O.biz van Thomas Kreps, de St.-Jansschool in Knokke.

In 2016 werd Lieven Devreese de winnaar voor de opgestarte zelfoogst-boerderij "Het polderveld" in Westkapelle.

Veerle Van Eeckhaute, Luc Van Rillaer en bakkerij Michel krijgen eervolle nominatie.

 

 

 

De volgende 4 nominaties werden in april voorgedragen door inwoners van Knokke-Heist:

Nominatie 1:

Bakkerij Michel in de Kursaalstraat in Heist (de heer en mevrouw Michel en Maria Merveillie-Blomme), omwille van hun inspanningen om alle plastiekverpakkingen uit hun winkel te weren.

 

Professor Colin Janssens van de Universiteit Gent stelde het onlangs scherp:

"Aan de Belgische kust vonden we bij metingen ontzettend veel stukken groot plastiek. Op een kilometer strand kun je tot 200 kg verzamelen. Maar het microplastic, de kleinste stukken, vormen een groter gevaar: een groot deel belandt op de zeebodem, de rest slikken zeedieren in of het komt in de voedselketen terecht. We vonden het o.m. al terug in mosselen. Recycleren van plastiek alleen volstaat niet. Er is een drastische mentaliteitswijziging nodig. We moeten veel minder plastic gebruiken. Elke Belg gebruikt jaarlijks 130 wegwerpplastic zakjes (zakjes, die hooguit een kwartier gebruikt worden). Ter vergelijking: de Denen gebruiken er slechts 4. Een aanpak aan de bron dringt zich dus op?

Die aanpak bij het begin van de het consumentengedrag is iets, dat men bij bakkerij Michel uit de Kursaalstraat in Heist goed begrepen heeft.

De bakkerij heeft zo veel als mogelijk plastiek gebannen uit de winkel. Een duurzame keuze voor milieu en in het belang van onze en van de toekomstige generaties.   Een keuze, die inwoners van Heist opgevallen is. Daarom een terechte nominatie voor de Groene Pluim 2017.

 

 

Nominatie 2:

 

Mevrouw Denise Kint uit de Nyckeesstraat (nu: Koningslaan) in Knokke.

Denise zet zich al 40 jaar in voor ziekenzorg , het huidige Samana, als vrijwilligster.

 

Vrijwilligers zijn van ontzettend belang, om welk deelgebied van onze samenleving het ook gaat. Wanneer de doelgroep van het vrijwilligerswerk echter bestaat uit mensen, die vaak minder mobiel zijn, steeds minder zelfredzaam, voor wie vereenzaming dreigt, dan ben je als vrijwilliger in sommige gevallen een lichtpunt voor die mensen.  

De kunst bij het vrijwilligerswerk, het op te nemen voor de zwaksten in onze samenleving, is niet alleen het doen van het werk op zich, het is vooral het volhouden ervan, vaak tientallen jaren.

Mevrouw Denis Kint is zo iemand, die in alle stilte en bescheidenheid voor zieken het verschil maakt en maakte. 40 jaar lang? Een bezoek aan zieken, aan chronisch zieken, thuis of in ziekenhuis en RVT, het staat op haar activiteitenkalender.

Het is niet een verhaal, waar je dagelijks de pers mee haalt.

Het is wel een verhaal, dat voor de zwaksten in onze gemeente een wereld van verschil maakt. Die nominatie voor een stille volhouder, is meer dan verdiend!

 

 

Nominatie 3:

 

De heer Luc Van Rillaer, natuurgids bij Natuurpunt Knokke-Heist ,

omwille van zijn jarenlange en onverdroten inzet voor alles wat natuur aanbelangt binnen onze gemeente. Hij helpt bij de paddenoverzet in februari, gidst met grote kennis van zaken, verschaft raad bij het aankopen van hectares natuurgebied door Natuurpunt, ?

Op deze manier zorgt Luc er nu al decennia voor, dat natuurbehoud een niet te onderschatten factor blijft in een gemeente, waar projectontwikkelaars gronden vanuit een ander oogpunt beschouwen.

 

Zijn kennis over natuur, geschiedenis, heemkunde, folklore, over aardrijkskunde van Knokke-Heist, ? is fenomenaal. Hij is erg goed op de hoogte van lokale en bovenlokale wetgeving. Maar vooral is Luc een begenadigd verteller. Hij vormt

zijn kennis (les petits fait-divers, maar evenzeer de grote lijnen) moeiteloos om tot één boeiend verhaal: van oude grenspalen uit de Oostenrijkse tijd in de Sint-Donaaspolder t.e.m. de beschermde boomkikkers. Van molenaars uit de Kalfmolen tot kerkwegels in de Oosthoek?.

Zonder twijfel mag je spreken van een autoriteit, die één welbepaald doel voor ogen heeft : natuur behouden, mee hectares grond aankopen met Natuurpunt, zodat ruimte voorbehouden blijft, waar biodiversiteit in al zijn vormen optimaal kansen krijgt. Die jarenlange inzet werd omgezet in een nominatie.  

 

 

Nominatie 4:

 

Mevrouw Veerle Van Eeckhaute uit de Esdoornstraat in Knokke.

Haar "deelauto-project" laat ons toe een blik te werpen op een toekomst, waarbij verduurzaming van onze lokale maatschappij centraal staat.

Samen een auto delen = minder files, = de kosten samen dragen, = ? een wereld van voordelen! Wie doet er aan mee?"

 

Een auto delen. Vermijden, dat je wagen 5 dagen op 7 ongebruikt in je garage staat. Als je de wagen slechts 2 dagen per week nodig hebt, en je kent mensen, die voor dezelfde uitdaging staan, kun je dan niet met 2 gezinnen, of 3 of 4, één auto delen? Het vraagt natuurlijk goed overleg, het vergt afspraken wie op welke dagen over de wagen beschikt. Er is een duidelijke (omnium) verzekering voor nodig.

Door die kostendeling bespaar je niet alleen een pak geld (nu betaal je als enkeling voor de aankoop van de wagen, alle taksen, de verzekering, het onderhoud, de autokeuring, ?), maar het zorgt voor minder CO2 in de lucht en het verkleint het fileleed.

Mevrouw Veerle van Eeckhaute, genomineerd omwille van haar pionierswerk op dit vlak binnen Knokke-Heist, hoopt haar visie met meer en meer inwoners te kunnen delen. De eerste stap is gezet, maakt u er gerust reclame voor.  

 

 

Wie won de Groene Pluim 2017?

 

De genomineerden van dit jaar wijzen naar onderstromingen die in toenemende mate veel burgers uit onze gemeente belangrijk vinden: de afvalberg van plastiek aanpakken; vrijwilligerswerk voor langdurig zieken, bejaarden, kwetsbaren?;  broze natuur daadwerkelijk beschermen, door correcte informatie te verschaffen en natuurgebieden en hun biotopen via aankoop blijvend bewaren;  autodelen, als een van de oplossingen voor het mobiliteitsprobleem en een wissel op gezondere lucht.

 

Laureaat van de wedstrijd werd mevrouw Denise Kint.

Ze kreeg, uit handen van Groen-voorzitter Luc Lierman, een kunstwerk aangeboden van de hand van ? kunstenares uit onze gemeente ? Ingrid Willems.

Alle leden van Groen Knokke-Heist wensen de laureaat en alle genomineerden van harte proficiat!