Graag meer duinengordels in Knokke-Heist

24 December 2023

Graag meer duinengordels in Knokke-Heist

Een studie in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature’ waarschuwt ervoor dat de zeespiegel sneller stijgt dan tot nu toe werd aangenomen.

Hierin spelen veel verschillende factoren een rol, maar het lijkt erop dat de prognose van het IPCC uit 2021 naar boven moet worden bijgesteld. 

Als de ijsplaat op West-Antarctica volledig smelt, kan de zeespiegel met wel vijf meter stijgen omdat de achterliggende gletsjers dan in zee kunnen stromen en afsmelten.  De studie stelt verder dat maatregelen om deze evolutie te vertragen nog steeds zinvol zijn.

Door het verlagen van de uitstoot van CO2 en methaan kunnen we tijd kopen om ons voor te bereiden op een dergelijke stijging. Het Masterplan Kustveiligheid bestaat uit een reeks maatregelen om onze kust te beschermen tegen zware stormen en overstromingen. Hierbij wordt rekening gehouden met 30 centimeter zeespiegelstijging. (bron: https://www.agentschapmdk.be/nl/masterplan-kustveiligheid

Als kustgemeente belangt deze problematiek ons in het bijzonder aan. In oktober werd er gestart met een proefproject tussen het Rubens- en Van Bunnenplein waar er 5.400 vierkante meter extra duingebied wordt aangeplant. Wanneer de strandbars opnieuw moeten vergund worden, moeten we ons de vraag stellen of we het aantal niet drastisch moeten beperken ten gunste van een uitgebreide heraanleg van de duinengordel.