Geen nieuwe hoogbouw of hotels ter hoogte van De Raan! Teken de online petitie!

11 Juni 2013

Geen nieuwe hoogbouw of hotels ter hoogte van De Raan! Teken de online petitie!

Groen Knokke-Heist wenst de publieke functie van De Raan  te behouden en verder uit te bouwen. 

Groen wenst hierbij rekening te houden met de behoeftes van de lokale bevolking, zoals de vele jonge gezinnen met kinderen en  de senioren. Teken de online petitie: http://www.axci.nl/RUPderaanOp diverse gemeenteraden de afgelopen maanden kwam de toekomst van het openluchtzwembad De Raan te Heist ter sprake. Dit openluchtzwembad werd immers definitief gesloten en het is voor de bevolking onduidelijk wat er met de site zal gebeuren. Het schepencollege heeft blijkbaar de intentie om het RUP (Ruimtelijk Uitvoering Plan) van De Raan aan te passen. De huidige bestemming van het RUP staat verwoord als "dagrecreatie". Onder die noemer vallen activiteiten zoals openluchtzwembad, speelplein,? Het college zou de bestemming van het RUP willen omvormen tot "verblijfsrecreatie" !! Bij verblijfsrecreatie komen  hoogbouw, luxehotels, appartementen, etc? om de hoek loeren!

Omwille van diverse redenen wenst Groen Knokke-Heist tezamen met de buurtbewoners zich hiertegen verzetten. De wijziging van het RUP kan een precedent betekenen voor eventuele latere uitbreiding richting Duinbergen, waarbij het behoud van een waardevol stuk natuur in het gedrang komt. Volgens het huidige Duinendecreet wenst de Vlaamse overheid onze kustduinen maximaal te beschermen, omwille van hun ecologische en beschermende waarde voor het hinterland. De bouw van hotels, hoogbouw,? gaat regelrecht in tegen deze doelstelling. Extra hoogbouw op deze hoek is ongewenst. Het microklimaat in de zijstraten is nu al dermate onaangenaam, extra hoogbouw zal dit effect alleen maar versterken. De slagschaduw op de dijk en duinen zal verschillende ecologische, toeristische en economische gevolgen met zich meebrengen. De parkeerdruk langsheen onze kust is tijdens het hoogseizoen nu reeds een groot probleem. Extra autogenererende ontwikkelingen zoals een hotel kunnen die druk enkel maar verhogen!

Groen Knokke-Heist wenst samen met de buurtbewoners de huidige bestemming te behouden, zodat in de toekomst de site kan ontwikkeld worden en perfect geïntegreerd wordt in de buurt, de duinen, het Directeur Generaal Willemspark,... We denken hierbij aan zaken zoals een leerrijk speelplein, het behoud van het zwembad,... . Ook andere initiatieven moeten bespreekbaar zijn binnen de huidige bestemming van het RUP. M.a.w. de site De Raan moet een publiek domein blijven, waar in samenspraak met alle actoren, o.m. de buurt en ondernemers, naar een nieuwe bestemming kan worden gezocht,  die voor iedereen aanvaardbaar is. De bestemming van het RUP kan voor Groen Knokke-Heist en de buurtbewoners perfect behouden blijven en omgetoverd worden tot een polyvalent, educatief en ontspannende site. Hiermee kan het grote gebrek aan voldoende ontspanningsmogelijkheden voor jonge gezinnen met kinderen opgevangen worden, en dat op een unieke locatie dichtbij de zee, het strand en op wandelafstand van het centrum van Heist. Die behoefte tot een ruime speelomgeving is immers zeer reëel, want vele zaken zijn de laatste jaren verdwenen onder druk van de vastgoedsector.

Om deze zaak en krachtige eis van de lokale bevolking en buurtbewoners extra kracht bij te zetten werd een petitie opgestart. Deze is te vinden via volgende link:

http://www.axci.nl/RUPderaan