Gemeentelijke basisschool De Pluim ligt in … jachtgebied.

21 September 2017

Gemeentelijke basisschool De Pluim ligt in … jachtgebied.

Herfst? Duizenden jaren geleden schakelden onze voorouders  van vruchten en bessen verzamelen, jacht en visvangst over op landbouw.  Ze hielden op  zwerver te zijn.  Het jagen bleef wel in de "menselijke natuur" zitten? Een stuk vlees op tafel, resultaat van de jacht, zorgde ook voor voedsel op tafel.

Eeuwen later werd het een privilegie van bepaalde groepen : het jachtrecht werd voorbehouden aan de adel en de grondeigenaars.  Alhoewel jachtopzieners er moesten voor  zorgen , dat lijfeigenen of keuterboeren niet stroopten, zorgde de honger van deze laatsten en van hun gezinnen ervoor, dat strooptechnieken van generatie op generatie doorgegeven werden.  En jachttechnieken bij de eerste groep evenzeer.  

Tijden veranderen? Stropen blijft verboden.  Jagen kan nog steeds, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Jachtverenigingen pogen zich te verzekeren van  een milieu-imago : een teveel van een bepaalde soort afschieten. Everzwijnen kunnen veel schade aanbrengen aan landbouwgewassen en tuinen. Het evenwicht behouden in de natuur.  Nobel.  Of beschouw je het ook als sport? 

Wie de jachtterreinen in Knokke-Heist googlet anno 2017 (www.geopunt.be en doorklikt naar : natuur/milieu en jacht) , ziet verbazingwekkende zaken. 

Een jachtterrein moet 40 hectare ononderbroken, aaneengesloten vrije ruimte omvatten. Zo ligt de gemeentelijke basisschool De Pluim  in jachtgebied.  Leerkrachten zouden ? als je het met een ironische bril  bekijkt ? best niet teveel "pluimen" aan hun kinderen geven.  Een schot hagel is zo gelost?

Maar ook de helikopterhaven ligt in jachtgebied.  Wat stijgt  daar op uit het struikgewas?  Pang?  De dorpskern van Ramskapelle? De gemeentelijke begraafplaats in Westkapelle (let op als je chrysanten gaat zetten?).  Maar ook het  nieuwe golfterrein, Duinenwater, Lake Side Paradise, Heulebrug 1 zowel als Heulebrug 2, de Waterstraat (woongebied aan de zes bochten) en het nieuwe ziekenhuis. Opvallend ook : het Blinckaert/Koningsbos en het gebied tussen de Oosthoek en de Blinckaertlaan.

Een echte jager zal de jacht echt als sport blijven zien. Hij/zij zal   zich als een gentleman en ?vrouw er  naar gedragen.  Bij deze een welverdiende pluim op hun jachthoed! 

Maar wordt het geen tijd, dat iemand eens CD&V - minister Joke Schauvliege er op wijst, dat het huiswerk rond jachtgebieden overgedaan dient te worden?

Zou het niet passender zijn, dat iedereen die iets wil organiseren in "de open ruimte" vooraf toestemming van de grondeigenaar moet hebben?  Dus ook bij jachtplannen.  Nu moeten eigenaars van de gronden  stappen zetten, om hun eigendom uit de lijst van jachtgebieden geschrapt te krijgen?.  Misschien als lezer van dit artikel zelf even controleren of u in een "jachtgebied" woont?

Door de nieuw goedgekeurde natuurbeheerwet dienen gebieden in eigendom van natuurbeschermingsorganisaties aan een openbaar onderzoek onderworpen. 

Als jachtbeheer gezien wordt als natuurbeheer, lijkt het niet meer dan logisch, dat er ook een openbaar onderzoek gebeurt naar de ingediende jachtplannen.

Op lokaal vlak geschapen kan er best ook duidelijkheid  geschapen worden!

Om veiligheidsredenen alleen al. Een schot hagel uit iemands lichaam verwijderen is niet alleen tijdrovend als arts.