Standpunt vanwege Groen Knokke-Heist, i.v.m. de vernietiging door de Gouverneur van de overdracht van Het Anker en De Pluim aan het GO!

26 Juli 2023

Standpunt vanwege Groen Knokke-Heist, i.v.m. de vernietiging door de Gouverneur van de overdracht van Het Anker en De Pluim aan het GO!

De gouverneur heeft beslist om de overdracht van gemeentelijke basisscholen De Pluim en het Anker te vernietigen, dit op basis van een administratieve fout. Volgens Groen Knokke-Heist is dit een terechte beslissing van de Gouverneur!  

Op de gemeenteraad van 27 april  2023 werd met  de kleinst mogelijke meerderheid beslist, om beide goed draaiende scholen door te verkopen aan het GO!.  

Al vlug werd duidelijk, dat het voor het College hoofdzakelijk een kwestie was, om de gronden, gelegen naast het gemeentehuis van Knokke, te verwerven.  In brede lagen van  de bevolking en bij veel leden van de gemeenteraad werd enkel met diep onbegrip op de mogelijke verkoop gereageerd.  

Tot eind december 2021 was er i.v.m. onderwijs voor het Schepencollege (Gemeentebelangen) geen vuiltje aan de lucht.  Beide gemeentelijke basisscholen werden terecht geprezen voor hun kwalitatief sterk onderwijs, ook in coronatijd,  wat zich o.m. weerspiegelde in een steeds stijgend aantal leerlingen. In Knokke-Heist loopt al vele jaren het leerlingenaantal sterk terug, dit door de woonpolitiek van het College. Onvoldoende inspanningen rond betaalbare woningen jaagt jonge gezinnen weg uit onze gemeente. Gevolg is een sterke algemene daling van het leerlingenaantal in onze gemeente.  Bij De Pluim en het Anker is dit echter niet het geval!  En net deze scholen wilde burgemeester De Groote en het College van de hand doen. “Never change a winning team”? Als voetbalkenner moet je dat weten…

Gevolg was, dat vanaf 22 februari 2022 tot de gemeenteraad van 27 april 2023 het gemeentelijk onderwijs in onze badstad een brandend actueel onderwerp bleef. De schoolteams en het ondersteunend personeel  bleven in weerwil van de heisa zich loyaal inspannen voor de hen toevertrouwde kinderen. 

Het  onderwijsdossier hing met  haken en ogen aan elkaar.  Burgemeester en College beslisten om ten koste van alles hun beslissing tot doorverkoop door te duwen. Desnoods met het zich niet houden aan de elementaire spelregels rond een gemeenteraad…

De klachten, die de Gouverneur hieromtrent ontving, leiden terecht tot de vernietiging van de overdracht van beide gemeentelijke scholen aan het GO! 

De gevolgen zijn niet gering.  Na anderhalf jaar verwarring gezaaid te hebben, moeten Burgemeester en  College puin ruimen en zorgen, dat deze bladzijde omgedraaid wordt.  Of dit nog op een eervolle manier kan gebeuren,  blijft de vraag.  Binnen vijf weken begint het nieuwe schooljaar.  Een kans voor het College om met … een nieuwe lei te starten? De leerkrachten van Het Anker en De Pluim zullen zoals altijd klaar staan voor hun leerlingen.  “Winning teams”? …Klopt!

Luc Lierman, voorzitter Groen Knokke-Heist, gewezen gemeenteraadslid kartel Groen-Vooruit