Behoud het gemeentelijk onderwijsnet!

20 Augustus 2023

Behoud het gemeentelijk onderwijsnet!

Maandag 21 augustus, om 19.30 in het Burgemeester Leopold Lippenspark in Knokke, valt mogelijk het doek in het Onderwijsdossier, dat al anderhalf jaar in onze badstad de politieke actualiteit blijft kleuren. Worden beide gemeentelijke basisscholen De Pluim (in Knokke)  en het Anker (in Heist) nu definitief verkocht aan het GO!?  De gemeente zou o.m.  de huidige grond van het gemeenschapsonderwijs in De Pierslaan “krijgen”.  Wiens bouwplannen …?

Bij de vorige stemming op 27 april haalde het College een ja binnen, met slechts 16 tegen 13 stemmen.  Na o.m. ook een klacht van kartel Vooruit en Groen in onze gemeente, werd de beslissing door de Gouverneur vernietigd.  Vandaar, dat de burgemeester beslist heeft tot een extra gemeenteraad komende maandag met als enig thema (opnieuw) dezelfde verkoop te regelen.  

Of dit idee overeenkomt met de wil van de lokale inwoners blijft de hamvraag. Het Anker (in Heist) en De Pluim (Knokke) zijn twee erg goed draaiende basisscholen met een eigen pedagogisch project, geënt op Knokke-Heist, dat door heel veel lokale ouders en grootouders sterk gewaardeerd wordt.  Dat bewijst het elk jaar stijgend aantal leerlingen. Beide andere onderwijsnetten (ook met degelijk onderwijs) zijn echter het slachtoffer van de lokale woonpolitiek van Gemeentebelangen.  Inzetten op het bouwen van tweede verblijven en hoge torens is financieel winstgevender voor bouwpromotoren, vindt het kartel  Gemeentebelangen/CD&V en Open-VLD.  Of zij daarmee de lokale bevolking een dienst bewijzen???? Jonge gezinnen met kinderen krijgen veelal geen kans meer om een betaalbare woning in onze gemeente te kopen.  Dus daalt jaar na jaar het leerlingenaantal in de scholen. Het Vrij Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs voelen dit al jaren.  De gemeentelijke basisscholen echter niet, integendeel.

“Onderwijs kost teveel geld”, schreef de burgemeester in het voorbereidend dossier op de Gemeenteraad.  Over de jaarlijkse dotatie van 300 000 euro aan een privéfirma als de Zoute Grand Prix rept hij met geen woord.  Idem over de vele consultant-bureaus, die nog maar eens plannen uit tekenen voor het Casino-dossier.  Is dit de echte opdracht van een gemeente? Opkomen voor privébelangen van grote promotoren en firma’s?  Of moet de kerntaak net  zijn het zorgen voor de jongste generaties van de lokale inwoners en hun ouders het keuzevoordeel bieden tussen 3 soorten goede pedagogische projecten?

Fractie Vooruit en Groen wil De Pluim en Het Anker verder  laten  bestaan. Bij stemming maandag a.s. gaat Katrien Anteunis, gemeenteraadslid voor het kartel,   ondubbelzinnig kiezen voor het behoud van het huidige gemeentelijke net.

Namens het kartel Vooruit-Groen

 

Luc Lierman, 

Voorzitter Groen Knokke-Heist 

 

Katrien Anteunis, 

Voorzitter Vooruit Knokke-Heist