Groen Knokke-Heist goed vertegenwoordigd op 25 mei 2014!

11 Maart 2014

Op 25 mei staat Tim Debrabandere op de 9de plaats van de West-Vlaamse Groenlijst voor de  Federale verkiezingen.

Hiermee wil hij zijn lokale ervaringen en draagvlak , en zijn kennis rond mobiliteitsbeleid, mee in de schaal leggen. "Het zijn erg belangrijke verkiezingen, want daarna komt er een onafgebroken periode van vijf jaar bestuur", aldus Tim, die als 33-jarige Heistenaar een enorm vertrouwen heeft in zijn  Groene lijsttrekker Wouter Devriendt. "Wouter is een top- parlementslid , die o.m. met sociale thema's (pensioenen, aanpak van armoede) en zijn dossierkennis rond landsverdediging  heel wat collega's  het nakijken geeft." Luc Lierman, leerkracht basisonderwijs en voorzitter Groen Knokke-Heist, woont in Knokke.  Je vindt hem terug op de 16de plaats van de Groenlijst voor de Vlaamse verkiezingen. "Waar ik mij ? beroepshalve ? serieus zorgen rond maak", - aldus de 57-jarige inwoner  ? "is de toegenomen onzekerheid rond onderwijs.  Kinderen, jongeren en hun ouders en het onderwijzend personeel verdienen echt wel (veel) beter! Het aanpakken van (jeugd)werkloosheid en van  het plaatsgebrek in kinderopvang, gehandicapten- en ouderenzorg draag ik hoog in het vaandel. De slogan van Groen "Samen beter doen" (sociaal, economisch en ecologisch) drukt m.i. terecht  de kern uit van ons programma! Bart Caron,  als lijsttrekker,  geniet mijn volle vertrouwen.  Hij is  sterk sociaalvoelend en beschikt ? als gewezen coördinator Brugge culturele hoofdstad 2002  en als begaafd muzikant - over  een ijzersterke culturele bagage.