Groen Knokke-Heist wenst alle inwoners een Hoopvol 2018!

15 Januari 2018

Groen Knokke-Heist wenst alle inwoners een Hoopvol 2018!

Hoop is een heel hardnekkig gegeven.

Het is een kracht, die motiverend en wervend werkt, die uitzicht biedt om  nieuwe wegen te betreden.  Ook in Knokke-Heist! 2018 is  een jaar, dat Hoop in zich meedraagt.  Meer en meer inwoners geraken er van overtuigd, dat een menselijker, eerlijker en gezonde samenleving nauw verbonden zijn met echt Geluk.  Groen Knokke-Heist wil die positieve krachten bundelen, o.m. met het oog op  zondag 14 oktober (verkiezingen), waar wij als partij aan zullen deelnemen.  De signalen, die op kentering wijzen, zijn voelbaar. Inwoners aanvaarden niet langer, dat onze gemeente, een reputatie heeft een gemeente te zijn, waar het zo maar kan, dat zakelijke en politieke belangen ineen gestrengeld zijn, nu al decennialang lang.

Dat het genegeerd wordt door het Bestuur, dat open ruimte, met groen en rustbanken en speelpleintjes voor de (klein)kinderen worden ondergeschikt aan de bouwwoede van erg machtige groepen.

Dat een aanpak rond klimaatverandering (een zorgpunt voor onze en toekomstige generaties) beperkt blijft, tot het installeren van enkele bijkomende oplaadpalen  voor elektrische wagens. Rijdt  iedereen  hier trouwens met een elektrische wagen???   

Ons gemeentebestuur kan door zijn keuzes net daadwerkelijk wel het verschil maken.  Door b.v. het initiatief van autodelen, lokaal opgestart in 2017,  te ondersteunen. Of krachtdadiger te onderhandelen om  frequenter  openbaar vervoer te hebben in onze gemeente. Mobiliteitsdruk verlagen,  fijn stof en teveel lawaai uit de lucht halen.  Een leefbaarder gemeente, die ook attractief blijft voor onze lokale economie. Natuur, economie, ecologie, landbouw, toerisme? Waarom niet inzetten op een gezonde combinatie van alle troeven samen?  Het "of- of-verhaal" vervangen door een inclusief verhaal, een "en-en" verhaal, waar iedereen bij wint.

Combineer dit met een actieve gemeentelijke aanleg van meer groene, publieke (ook kleinschalige)  ruimtes, bomen en parken.  Dat zijn  betaalbare keuzes voor een gezondere gemeente, waar elke inwoner, tweede verblijver zowel als bezoeker, baat bij heeft.  Om Knokke-Heist opnieuw om te zetten in "De tuin aan de Noordzee".

Tekenen van hoop? Ze bestaan!

Hierbij trouwens een warme oproep aan jou, als lezer, om op zondag 14 januari vanaf 14.00 langs te gaan op het strand t.h.v. het Rubensplein in Knokke. De Jeugdraad houdt er zijn Winterdrink en hoopt met die activiteit hun kassa wat te spijzigen. Jarenlang hebben diverse verenigingen (w.o. Groen)  er de aandacht op gevestigd, dat een kerstboomverbranding onnodige en vermijdbare  luchtvervuiling veroorzaakte. 

Absoluut niet verantwoord meer, nadat  de klimaatakkoorden van Parijs van 2015 ons wezen op onze collectieve verantwoordelijkheid als mensen.  Hoopvol is, dat de jeugdraad zich hier ook bewust van werd en niet meer gekozen heeft voor een vervuilende kerstboomverbranding.  Opkomen voor de toekomstige generaties door  de klimaatverandering te durven aanpakken.

Hopelijk ondersteunen de weergoden  op 14 januari alvast deze gezellige namiddag op het strand : vuurkorven, een drankje, een hapje, wat sfeervolle achtergrondmuziek.    Alvast dank aan alle vrijwilligers, die er zich opnieuw voor inzetten.

Talloze vrijwilligers in onze gemeente zullen trouwens ook dit jaar opnieuw zich voor zo veel zaken  inzetten. Een ketting van Hoop vormen ze! Of het nu om mensen van de huiswerkklas gaat, vrijwilligerswerk in rust- of ziekenhuis, een bezoek aan bejaarden,  het Rode Kruis, de (natuur) gidsen, de helpers bij het Carnavalgebeuren,  Kneistival, het Canadese wandelweekend? Niet te vergeten de diverse sportactiviteiten en trainingsuren door de diverse sportclubs.  Vrijwilligerswerk maakt wezenlijk  een verschil! 

Het bestuur van Groen Knokke-Heist wenst dat voor elke inwoner, tweede verblijver of toerist 2018 een Hoopvol jaar wordt!  Van harte!

 

Luc Lierman,

Voorzitter Groen Knokke-Heist