GROEN is goed voor je

14 Oktober 2023

GROEN is goed voor je

Onlangs verscheen er in het tijdschrift ‘Knack’ een artikel van Han Renard met als titel ‘De natuur in op doktersvoorschrift’.  

Reeds in 1984 stelde de Amerikaanse arts Roger Ulrich vast dat ziekenhuispatiënten die herstelden van een galblaasoperatie minder pijnstillers nodig hadden als ze zicht hadden op een boomtop in plaats van op een witte muur. Het is een van de vele studies die het verband tussen natuur, gezondheid en welzijn aantonen. De natuur ingaan heeft niet alleen een gunstig effect op revaliderende patiënten maar helpt ook om de mentale gezondheid te bewaren. Het is niet toevallig dat tijdens de pandemie mensen massaal de natuur in trokken. Wandelen laat je niet alleen toe om je hoofd leeg te maken. Regelmatig bewegen heeft ook een positieve impact op je fysieke conditie en vermindert zo het risico op diabetes, cholesterol, overgewicht enz. Wandelen in de natuur levert dus dubbele winst op. Zelfs kleine natuurelementen, zoals enkele bomen, een grasveld of een parkje kunnen al een positief effect hebben.

We hebben het geluk dat Knokke-Heist mooie stukjes natuur bezit. Naast het ecologische belang van de natuurbescherming mogen we ook het weldadige effect op de gezondheid en het welzijn van de mens niet onderschatten. Laten we dan ook niet alleen ijveren voor natuurbehoud maar ook voor de uitbreiding van groene zones en natuurelementen.

Zo is de heraanleg van de pleinen een oud zeer. De ‘Place m’as-tu-vu’ is een schrijnend voorbeeld van hoe het niet moet: een kale betegelde vlakte in dambordmotief. Ook al legt de aanwezigheid van ondergrondse parkings beperkingen op bij de groenaanleg, zijn er ongetwijfeld alternatieven om van onze pleinen mooie groenzones te maken. Onze bestuursleden gaan ter inspiratie graag op studiereis naar mondaine oorden. Hoe moeilijk kan het zijn om beroep te doen op de expertise die we op het vlak van groenaanleg ongetwijfeld in eigen land ter beschikking hebben?

Een ander heikel punt is het reeds jarenlange aangekondigde stadsrandbos. Op 25 januari 2021 vond met veel bombarie de eerste spadesteek plaats. Het ging om de eerste fase: de aanleg van 4,5 hectare van de voorziene 27 hectare nieuw bos, door de gemeente op haar website omschreven als een ‘primeur in de geschiedenis van Knokke-Heist en voor zover we weten wellicht ook uniek voor Vlaanderen’.
Intussen wordt dit project al jarenlang gebruikt als schaamlapje voor het kappen van volwassen bomen op andere locaties en het verder inpalmen van natuurgebied. Bomen hebben meer tijd om te groeien dan de flatgebouwen die op elke vrij lapje grond in de gemeente worden neergepoot. Er mag dus meer dan een tandje bijgestoken worden.

Groen is goed voor je! Daar zijn wij als ecologische partij al jaren van overtuigd. Maar het zou meer dan ooit de bezorgdheid moeten zijn van elke politieke partij, ook in Knokke-Heist.