Publieke raadpleging RUP Keuvelwijk maat voor niets

01 Juni 2022

Publieke raadpleging RUP Keuvelwijk maat voor niets

Maandagavond 30 mei  organiseerde het College van Burgemeester en Schepenen in Scharpoord een publieke raadpleging i.v.m. het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Keuvelwijk. Althans, zo stond het aangekondigd…. Er kwamen een 100-tal mensen op af.

Sinds 2015 probeert het College de bevolking warm te maken voor het project “Keuvelwijk”. Bedoeling zou zijn in deelgemeente Knokke, in de  omgeving van GBS De Pluim, “een wijk met betaalbare woningen voor 750 gezinnen” aan te leggen. Vandaag is het nog agrarisch gebied,  de Tolpaert, gelegen naast de Kragendijk. Landbouwgebied zou worden omgezet in woongebied.  In 2019 kregen de inwoners uit de buurt en omliggende straten op infovergaderingen meer uitleg.  We zijn nu drie jaar verder.

De “Keuvelwijk” moest het speerpunt worden van “een politiek van betaalbare woningen voor eigen inwoners”.  Want de bevolkingspiramide staat vreselijk slecht : jonge gezinnen moeten door de bijna onbetaalbare gemiddelde woningprijzen massaal weg uit de gemeente. De gemeente vergrijst bliksemsnel. 

 “De Keuvelwijk” werd jarenlang de mantra van het College en van de meerderheid van Gemeentebelangen.  Een mantra is een woord of uitspraak, die voortdurend herhaald wordt, zodat iedereen tot slot die  in de mond neemt, zonder verder na te denken.  “Keuvelwijk”’….”De oplossing voor het tekort aan betaalbare woningen!”  

Wat de prijs betreft : twee jaar geleden vroeg gemeenteraadslid Luc Lierman (Groen) in de gemeenteraad aan welk bedrag de meerderheid dacht, als ze over “betaalbaar” spreekt.  “Ruim  435 000 euro (BTW inbegrepen)”, was het antwoord.  Financieel haalbaar, voor gemiddelde tweeverdieners (= met samen maandelijks 3400 euro netto),  zonder hulp van de familie??

Blijkbaar groeit bij de meerderheid wel het besef, dat de balans  in Knokke-Heist tussen woningen als tweede verblijf of woningen voor eigen inwoners serieus scheef zit. Woningen als beleggingsproduct zijn dik bezaaid. Daardoor blijft voor jonge gezinnen (met kinderen) geen ander middel over, dan na de werkuren in onze gemeente ’s avonds de files te trotseren en te pendelen.  En in andere gemeentes een woning te zoeken.  En hun kinderen niet meer in Knokke-Heist school te laten lopen of naar de jeugdbewegingen te gaan.

De “Keuvelwijk” zou alles oplossen.  Bij de verkiezingen van 2018 beloofde Gemeentebelangen, “dat de eerste woningen er in 2022 zouden staan”. Na het overlijden van burgemeester Lippens in 2021 (zijn familie bezit heel wat landbouwgronden in dit gebied) werd de kalender rond het bereiken van de doelen aangepast… Bijkomende vraag : was de gemeente met  al de eigenaars van het gebied van de Keuvelwijk al een finaal  akkoord gekomen over de aankoop?   

Op 25 april jl. verscheen dan het Arrest van de Raad van State (het hoogst rechtsorgaan in België), waarin stond, dat het omzetten van landbouwgrond naar bouwgrond niet zo maar kon.  Er waren door het gemeentebestuur fouten gemaakt in dit dossier. Het RUP van de zuidelijke rand van Westkapelle (gebied naast de Sluisstraat) was  indertijd door het gemeentebestuur onterecht als woongebied afgevoerd.  

Gisteren kon het College bij de publieke raadpleging alleen maar toegeven, dat het project rond de Keuvelwijk in de koelkast gezet wordt. Er zijn jarenlang ettelijke werkuren door de gemeentelijke diensten aan vooraf gegaan. Kostenplaatje hiervan?  Deze mantra van het College  blijkt op drijfzand gebouwd.  

Groen Knokke-Heist vraagt zich af hoeveel jaren het nog zal duren, vooraleer het College eindelijk op het vlak van wonen de kaart van de eigen inwoners van onze gemeente zal trekken? 

Groen vraagt uitdrukkelijk, dat betaalbaar wonen, zowel voor alleenstaanden en jonge gezinnen,  voorrang krijgt op andere projecten (zoals het Casinodossier, dat nu op tafel ligt).  Het ontbreken van voldoende betaalbare woningen dreigt onze gemeente zuur op te breken. Waar haal je binnen  enkele jaren nog voldoende winkel-, administratief –, horeca-  en poetspersoneel, verpleeg- en zorgkundigen, leerkrachten, …?  Het dagelijks moeten pendelen tussen werk- en woonplek heeft haar grenzen bereikt. 

Er dient een nieuw RUP voor de “Keuvelwijk”  opgesteld.  Een mogelijk nieuw dossier wordt in elk geval al over de verkiezingen van oktober 2024 gehesen. Wordt 2028 het nieuwe doel?  Zal de generatie 20-ers en 30-ers nog geloof hechten  aan een mogelijke nieuwe mantra?  

Met barnumreclame en inschakelen van de gemeentelijke diensten alleen,  en met het blijven herhalen van mantra’s,   kun je een aantal jaren de inwoners zand in de ogen werpen. Herinner je de “Casinotoren van 101 meter”? 

Idem dito klonk nu  “Onze meerderheid zorgt met de Keuvelwijk voor de oplossing rond betaalbare woningen”. Het blijkt een hard ontwaken,  voor wie als jong gezin  hoopt op een betaalbare woning, in de gemeente waar je geboren bent. De ontgoocheling bij veel deelnemers aan de vergadering gisteren klonk dan ook luid.

Francisco de Quevedo schreef : “De dingen zijn niet wat ze lijken.  Ze zijn zelfs niet wat wij ze noemen.”.  Voor de Keuvelwijk kan dit alvast tellen.

Luc Lierman

Voorzitter Groen Knokke-Heist