Een klimaat-neutraal Knokke-Heist

09 Februari 2019

Een klimaat-neutraal Knokke-Heist

Een klimaat-neutraal Knokke-Heist is mogelijk

Net zoals de Burgemeester en de andere partijen van Knokke-Heist zijn wij tevreden dat het testeiland er nog niet direct komt.Wij zijn van mening dat we eerst moeten inzetten op kleinschaliger manieren van kustbescherming:  voorlopig nog geen oplossingen implementeren waar we later spijt kunnen van hebben. Eén van de minder ingrijpende maatregelen uit het KAPPA-plan is het laten aangroeien van duinen voor de dijk zoals nu al voor de Baai van Heist en voor Knokke-Zoute.

Toch willen wij de aandacht vestigen op de klimaatverandering. Deze zal gepaard gaan met een stijging van de zeespiegel. Als al het ijs op Groenland zou smelten, dan stijgt de zeespiegel met 7 meter. In een dergelijk scenario zonder extra kustbescherming is niet alleen Knokke-Heist onder het water verdwenen, maar eveneens grote delen van West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Gelukkig is het nog niet zover. Er is veel dat we zelf kunnen doen om het nooit zover te laten komen.
Wij roepen het gemeentebestuur op om een
voortrekkersrol te spelen in het invoeren van klimaatneutrale maatregelen.

Zo zouden we een project zoals ‘Buurzame Stroom’ (Dampoortwijk, Gent) ook in Knokke-Heist kunnen opstarten. 'Buurzame Stroom' ging op zoek naar een model waarin zonnepanelen niet enkel voordelig zijn voor wie ze op zijn eigen dak legt. Het project werkte een model uit waarbij het zonnepotentieel in de wijk maximaal gebruikt wordt met een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten. Iedereen die instapt - eigenaars, huurders, bedrijven, winkels, scholen uit de buurt ... - kan mee profiteren van de zonne-energie in de wijk. Met 'Buurzame Stroom' krijgt Sint-Amandsberg Dampoort een kleine, zelfvoorzienende energie- centrale met een slim elektriciteitsnetwerk met batterijen, slimme meters en elektrische wagens.

Een sterk project! En er zijn er nog meer! Zo moet het mogelijk zijn dat onze gemeente evolueert naar eenklimaatneutraal Knokke-Heist, zonder dat wij daarvoor aan comfort moeten inboeten.