Natuurinclusief wonen

22 November 2023

Natuurinclusief wonen

De mens neemt steeds meer plaats in op deze wereld. Steeds meer oppervlakte wordt bebouwd. Toch kunnen we door kleine ingrepen in onze steden kansen geven aan de natuur. 

Zo bestaat er vogelvriendelijk glas voor de grote ramen in de hoogbouw. Die zijn namelijk doodsoorzaak nummer één van vogels.

Maar ook eenvoudige maatregelen kunnen helpen: er zijn stickers te koop met het silhouet van roofvogels die de kleine vogels in onze straten van de ramen kunnen weghouden.

Je kan ook al dakpannen kopen met holletjes in voor de mussen, inbouwnestkasten in steen die in de gevel kunnen verwerkt worden en vogelvides. Die vervangen de spleten en scheuren en holtes die onze huizen vroeger hadden. Nu isoleren we beter en vernieuwen onze oude huizen wat een goede zaak is maar niet voor de cultuurvolgers zoals mussen.

Wat kunnen we verder nog zelf doen?

Aanleggen van een geveltuin in klimop, tegels wippen en voor wat zand en kiezels zorgen en een haag of struik planten.