Persbericht Groen Knokke-Heist hield geslaagde nieuwjaarsreceptie

05 Februari 2020

Persbericht  Groen Knokke-Heist hield geslaagde nieuwjaarsreceptie

Vorig weekend  luidde Groen Knokke-Heist met een erg geslaagde nieuwjaarsreceptie in Scharpoord, het nieuwe jaar 2020 in.  Jeremie Vaneeckhout, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen, was een van de aanwezigen.

In zijn nieuwjaarstoespraak wees gemeenteraadslid Luc Lierman er op, dat de 4 doelstellingen, waarmee het kartel Groen-Sp.a in oktober 2018 naar de kiezer trok, ook in 2020 nog steeds aandachtspunten blijven.  Doorstaat elk gemeenteraadsvoorstel  de toets rond (kinder)armoede? Wordt er ingezet op een degelijk uitgebouwd mobiliteitsplan?  Met een platte verhoging van de parkeertarieven vorig jaar (meeropbrengst van 2,5 miljoen euro) los je het parkeerprobleem niet op.  Randparkings met goed uitgebouwde shuttlediensten en  frequenter rijdend  openbaar vervoer zijn haalbare mogelijkheden.  Alleen heeft de meerderheid van Gemeentebelangen, aangevuld met Vlaams Belang, daar onvoldoende oren naar.  

Wat de aanleg van meer natuur en de aanplant van bomen betreft, kan de gemeente zeker een tandje bijsteken.  Het geplande “stadsrandbos” komt er immers toch nog niet in de eerste jaren. Meer bomen nu al aanplanten op gemeentelijke gronden vormt hier een alternatief. De klimaatopwarming en de stijging van de zeespiegel worden” factoren”, die in de eerstvolgende jaren voor bijkomende… “facturen” … dreigen te zorgen. Aan verzekeringspremies alleen al. Tenzij  doelbewust zo veel mogelijk mensen de handen in elkaar slaan.  De bewustwording groeit, dat bewees Horizon 8300.  Het voorkomen van het klimaatprobleem kan absoluut werkgelegenheid opleveren. Maar alles begint bij “meer ambitie hebben”…  Die is er in onze gemeente wel, als het om grote bouwprojecten gaat. Met de hoop, dat die “in ieders belang” zijn?

Een laatste werkpunt, waar Groen zich zorgen blijft om maken, is hoe je de inwoners nauwer kunt betrekken bij de lokale democratie en  de Gemeenteraad.  Elke inwoner is welkom op de raadszitting!  Die vindt één keer per maand plaats in het Sociaal Huis (Heulebrug), meestal de laatste donderdag van de maand,  en start om 19.30 stipt. Interessant dat de inwoners ook eens zien/horen hoeveel keer de raadsleden van Gemeente- als van Vlaams Belang het woord nemen… Best niet vergeten, dat je als burger jouw verkozene mag inspireren en controleren. En dat je recht hebt op correcte informatie, ook door de pers.

De nieuwjaarstoespraak werd afgesloten met een prachtige Youtube-versie van het Europees volkslied. 2020, Beethovenjaar.  Het Europees volkslied wordt sinds 2019 op elke 21 juli- en 11-novemberviering gespeeld. Ook nu, 75 jaar na de 2de wereldoorlog, betekenisvol om het vredesproject, dat de E.U. is, te beklemtonen. Met dank aan de voltallige gemeenteraad, om dit gemeenteraadsvoorstel van fractie Groen vorig jaar goed gekeurd te hebben.

Luc Lierman, gemeenteraadslid 

[email protected]