Burgemeester Piet De Groote dient ontslag in.

04 Oktober 2023

Burgemeester Piet De Groote dient ontslag in.

Een reactie op dit nieuws van Luc Lierman, voorzitter Groen Knokke-Heist

De partij Groen Knokke-Heist neemt akte van het feit, dat burgemeester Piet De Groote zijn ontslag als burgemeester indient. Hij deed dat voor het oog van de camera’s in het Programma op Play 4 “De tafel van Gert”. 

Na maanden en maanden van politiek gekissebis en onzekerheid in onze badstad, komt er nu eindelijk politieke duidelijkheid voor alle inwoners.  Het geruzie in het Schepencollege uit de voorbije maanden zorgde er voor, dat onze badstad op een zwalpend schip geleek.  Qua imagoschade naar de buitenwereld kon dit tellen.

De burgemeester hield de eer aan zichzelf, wat op zich politieke moed vereist, waarvoor  respect. In een bladzijde grote advertentie moeten lezen, dat het Schepencollege en de raadsleden van je eigen partij je geen vertrouwen meer schenken, was voor de burgemeester overduidelijk een brug te ver.

Piet De Groote was in de voorbije jaren de man, die de onmogelijke opdracht kreeg om de erfenis van wijlen Leopold Lippens uit te voeren en diens politiek verder te zetten.  Waar Leopold een meester was in het kunnen toedekken van problemen en vaak op de lange baan schuiven, kreeg zijn opvolger de taak om klare wijn te schenken en de op stapel gezette projecten af te ronden.  Tot de kat op de koord kwam en bleek dat sommige zaken in het verleden nooit uitgeklaard of amateuristisch voorbereid. 

Hoe kun je b.v. voor de Keuvelwijk als project 750 betaalbare woningen door je gemeentelijke diensten laten propageren, als de voorafgaande verkoop van de bouwgronden niet geregeld is? Terwijl er grote nood is aan dergelijke woningen voor jonge gezinnen, gelet op de uitermate grote vergrijzing in onze badstad. Een Casinoproject, dat decennialang vertraging oploopt, hoe krijg je dat actueel zonder kleerscheuren op de reels? Mogelijk heeft burgemeester De Groote ook  de verknochtheid van vele generaties inwoners aan hun eigenste gemeentescholen onderschat.  Dat scholendossier luidde het begin in van  het einde van zijn huidige politieke carrière. 

Hoogbouwinplantingen, die de inwoners als zonevreemd ervoeren, was de volgende druppel.  Dat de met veel poeha aangekondigde Tweede Golf uiteindelijk een zoveelste vastgoedproject blijkt, waar heel erg financiële winsten gemaakt kunnen worden en het landschap van de polders verknoeid, zet ook kwaad bloed.  

De boosheid bij de eigen inwoners groeit nog dagelijks aan. De vele blunders bezorgden Gemeentebelangen een kwalijke naam bij de mensen, dit net één jaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Bepaalde huidige schepenen en raadsleden kozen dan maar de vlucht vooruit, pleegden een vadermoord in de hoop  om volgend jaar herverkozen te geraken.  Ze waren bereid  tot het slachtofferen van hun eigen partijlid en burgemeester. Of de kiezers volgend jaar alle voorvallen al vergeten zullen zijn, is een open vraag. Want de boosheid zit diep, heel diep. Kiezers liggen wakker van te hoge huishuur en energie-facturen, zelfstandigen en horeca van de vraag of ze voldoende personeel kunnen  vinden.  Niet van de vraag, wie als architect de nieuwe Casinoplannen ontwerpt… 

 Is het dan niet beter, dat kartelpartners CD&V en Open-VLD in 2024  kiezen onder eigen naam deel te nemen aan de verkiezingen , dan blijvend geassocieerd te worden met de groep Gemeentebelangen? De “eenheidsworst van 3 ” smaakt na 18 jaar  niet vers meer.  De conservatieve ideeën-machine, die alles wil laten zoals het is, heeft een vervaldatum.  Lees : nog meer hoogbouw, nog meer naar de pijpen dansen van betonbaronnen, nog meer verdoken armoede en vereenzaming,  nog minder kansen voor eigen jongeren om hier te blijven wonen, nog meer vergrijzing, nog meer enkel maar tweede verblijven bij bouwen, steeds minder openbaar groen (hoewel dit nodig is tegen de klimaatverandering), …

Voor de oppositiepartijen komt het er op aan hun eigen sterke, haalbare, realistische en betaalbare voorstellen aan te bieden aan de inwoners.  Oktober 2024 belooft spannend te worden! Jij gaat toch zeker ook stemmen?

Luc Lierman

Voorzitter Groen Knokke-Heist

[email protected]