Stenen i.p.v. bomen - Groene toegangspoort bij Parmentierlaan in Knokke weldra gekapt.

30 Oktober 2019

Stenen i.p.v. bomen - Groene toegangspoort bij Parmentierlaan in Knokke weldra gekapt.

“De bomen en de open ruimte op het Pastoor Opdedrinckplein in deelgemeente Knokke, naast de Margaretakerk en bij het begin van de Parmentierlaan, worden in de komende maanden vervangen door een bouwproject / torengebouw, bestaande uit  een handelszaak en 43 woongelegenheden”.

Gemeenteraadslid Luc Lierman – fractie Groen – bracht de zaak op de gemeenteraad van donderdag 26 september.

Vooraleer de werkzaamheden beginnen, zal dit terrein bouwrijp gemaakt worden en zullen de 33 volwassen bomen gekapt moeten worden. Het gaat hier om inlandse bodemeigen bomen. “Dit zal waarschijnlijk na de herfstvakantie beginnen, maar in principe kan dit nog naar later verplaatst” bevestigde de bevoegde Schepen.

Zowel buurtbewoners als Groen Knokke-Heist hebben zich in de voorbije jaren verzet tegen deze beslissing van het AGSO/gemeentebestuur.

De kleine, groene oase vormt niet alleen een rustig hoekje en esthetisch herkenningspunt voor wie Knokke binnenrijdt, het is ook een stukje groene long in de buurt. Een ontmoetingsplaats met zitbanken voor wandelaars en buurtbewoners, genietend van de zon. Een mooie oversteekplaats met zebrapaden, voor al wie van de (eind)halte van de tram zijn/haar weg zoekt naar de Lippenslaan of Parmentierlaan.

Groen stelt zich ernstig vragen bij het beleid, dat het gemeentebestuur op ruimtelijk vlak voert. Die buurt is een knooppunt voor fietsers. In de onmiddellijke omgeving liggen twee basis- en twee middelbare scholen. Wat de komende handelszaak betreft : waar is er parkeergelegenheid voor de klanten? 

Een randparking in de buurt is beloofd door het bestuur, maar lijkt nog maar eens een wensdroom. Dus is bijkomende parkeerdruk te verwachten voor de zijstraten en de buurt. 

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving, leefbare buurten, het is een onderwerp, dat vele harten beroert in alle steden in Vlaanderen. In Knokke-Heist, binnen de huidige bestuursploeg van Gemeentebelangen, CD&V en Open VLD wordt daar zedig over gezwegen. Daar tellen andere belangen. 

Het heeft er alle schijn van, dat  het gemeentebestuur zo lang als mogelijk dit project op die site geheim hield. In 2016, ’17 en ’18 tijdens de zogenaamde inspraakronde ZEG  kreeg het publiek enkel een nietszeggend, afwijkend antwoord op vragen rond die plannen. De eerste stappen in het project waren al in 2011 gezet. Zonder advies te vragen of de bevolking in te lichten over die plannen.

Nu is het zover:  bomen en groen  zullen plaats maken voor een gebouw van 24 m hoog. Voor fractie Groen houdt deze zaak een wake-up call, een oproep in. Een appel, opdat onze raadsleden zich ernstig zouden bezinnen welke richting het met de lokale vastgoedprojecten uitgaat.  

Ondernemen? Groen heeft er respect voor! Maar of werkelijk alles daar plaats moet voor maken??

Dat een naburig project als Duinenwater zich verder blijft uitbreiden is een feit. Dat daar gigantische financiële belangen aan vasthangen spreekt voor zich.

Dat echter een gebied van 973 m², de groene toegangspoort tot een wijk met vaste bewoners- woonfunctie in Knokke, nu ook al sneuvelt ten voordele van vastgoedprojecten, is  volgens  Groen een brug te ver.  

De beschikbare openbare groene ruimte in het centrum van deelgemeente Knokke is schaars.  

Raadslid Luc Lierman is erg kritisch. “Voorjaar  2018 is op 200 m van het Opdedrinckplein een woning op de site van de Cassiersstraat uitgebrand. Hoorde ik in aanloop naar de verkiezingen van 2018  schepenen niet zeggen, dat het “Duinenpark in de  Cassiersstraat best voorbestemd zou worden voor een park”? Het Opdedrinckplein met groen ligt er op 200 m van. Moet nu verdwijnen. Kiezers laten zich makkelijk in de luren leggen met beloftes, die even het nieuws halen en verder “business as usual”.  “Business” krijgt hier een wrange betekenis, zeker als het om leefbaarheid, groen en verkeersveiligheid gaat in onze deelgemeente.”

Een toeristische gemeente aantrekkelijk houden, ook voor de komende generaties, is een opdracht.  Dit huidige project is er een aanfluiting van.  Verliezers worden de vaste bewoners uit de buurt, de schoollopende jongeren en hun ouders, de fietsers en al wie hoopt op meer verkeersveiligheid, minder parkeerdruk, meer openbaar groen en leefbare woonwijken.