OPINIESTUK

05 Juni 2021

OPINIESTUK

Op 6 mei 2021 organiseerde het gemeentebestuur “Klimaatatelier”.  Mogelijk bedoeld als begin van burgerinspraak, maar komt er een vervolg?

Op 6 mei organiseerde het gemeentebestuur van Knokke-Heist in samenwerking met de West- Vlaamse intercommunale, het klimaatatelier. Dit ging online door.

Voorafgaand was er een enquête naar de bevolking gestuurd,  waarin gepeild werd naar welke onderwerpen het meest leven binnen Knokke-Heist. Deze enquête werd door 309 inwoners en 15 ondernemers ingevuld. Hier kan je een samenvatting van de resultaten van deze enquête vinden: https://www.wvi.be/sites/default/files/20210421_resultatenklimaatenqueteknokkeheist.pdf 

Er waren 6 domeinen die aan bod kwamen in de enquête:

  • Mobiliteit
  • Wonen
  • Locale Economie
  • Energie
  • Groen
  • Water

 

Daarvan werden er 3 weerhouden om verder over door te gaan tijdens het klimaatatelier. 

Dit waren de onderwerpen  “groen”, “water” en “energie”.

Als deelnemer was ik wel teleurgesteld,  dat mobiliteit niet aan bod kwam. Ikzelf ben nl.  vrijwilliger van autodelen.net en deel al sinds 2017 mijn eigen wagen. Noodgedwongen week ik uit naar het thema energie, dat mij ook ten zeerste interesseert, maar waarover ik weinig expertise bezit.

Op de avond zelf, waren we met een twaalftal burgers, naast schepenen, gemeenteraadsleden en mensen van de West-Vlaamse intercommunale. We vinden het aantal inwoners dat deelnam, wel zeer laag … Was er wel genoeg reclame gemaakt voor de avond?.

Die avond werden we in groepjes verdeeld en konden we brainstormen over concrete klimaatacties binnen onze gemeente.

In het groepje “groen” kwam ter sprake,  dat onze pleinen zo weinig groen zijn, zoals het nieuwe plein bij het Sociaal Huis in Heist, het Keith Haring plein in Duinenwater, de Bolle in Heist …

Steeds weer is er door het gemeentebestuur gekozen om de pleinen volledig te betegelen. 

 

VASTSTELLINGEN : 

Een aantal deelnemers van de groepjes “groen” en “water” konden zich niet van  het gevoel ontdoen, dat er niet erg geluisterd werd naar hun suggesties. 

Zo werd de opmerking over het plein bij het Sociaal Huis weggeschoven met de opmerking “dat er een parking onderligt en groen erboven dus niet mogelijk is”. Wat niet echt waar is, want de parking ligt onder het Sociaal Huis en niet onder het plein zelf.

Het is zonde dat al deze pleinen tot stand kwamen zonder enige inspraak van burgers. Zou het niet beter zijn dat burgers al in de ontwerpfase betrokken worden?  Nu lijkt het,  dat burgers na de feiten wel hun opmerkingen kunnen ventileren, maar dat daar niets mee gedaan wordt….

Ikzelf zat in het groepje “energie”. Als moderator was er iemand van de West-Vlaamse intercommunale. Niemand van ons beschikte over expertise, dus bleef het bij het opwerpen van losse gedachten die niet ten gronde doordacht zijn. 

 

VOORSTEL : Zou het niet beter zijn om experten uit te nodigen die een werkgroep kunnen inspireren met uitgewerkte modellen die als leidraad kunnen dienen? 

Zo zou ik zelf graag eens in gesprek gaan met het stadsbestuur van Eeklo. In Eeklo zie ik heel wat zaken gebeuren die ik ook graag in Knokke-Heist zou zien: het bouwen van windturbines waarin burgers via een cooperatie kunnen participeren, de uitbouw van een warmtenet. 

 

OPROEP : Hoe gaat dit nu verder, geachte  burgemeester en schepenen? Blijft de burgerinspraak bij deze eenmalige avond? 

 

SUGGESTIE : 

Waarom worden er geen werkgroepen opgericht rond deze zes thema’s (mobiliteit, wonen, locale economie, energie, groen en water),  waarin zowel inwoners, schepenen en ambtenaren uit het gemeentebestuur zetelen? Die zouden eens per 2 maanden kunnen samenkomen. 

Per vergadering (6 keer per jaar)  wordt er een expert uitgenodigd die over het thema stof tot nadenken aanbiedt waarover dan in de groep kan gediscussieerd worden. 

De verslagen van deze vergaderingen zouden in de media verspreid moeten worden, om zo de rest van de burgers te bereiken,  die op hun beurt ook kunnen reageren. 

Het resultaat van de werkgroepen zou dan binnen onze gmeente concrete klimaatacties worden,  die dan ook uitgevoerd worden.  

Zou dit niet pas echt burgerinspraak zijn?

 

Veerle Van Eeckhaute, deelnemende burger op 6 mei.