Definitieve overname van de Gemeentelijke basisscholen door het GO! Een feit.

08 Maart 2023

Definitieve overname van de Gemeentelijke basisscholen door het GO! Een feit.

Ik lees in de Kneistikrant van 7 maart 2023,  dat de fusie van het gemeentelijk met het Rijksonderwijs (GO!) toch doorgaat,  ondanks alle protest van de ouders bij monde van de ouderverenigingen van het gemeentelijk onderwijs..  

Als gemeentelijk onderwijs organiseren niet meer tot de kerntaken van de gemeente hoort, wat dan wel?
Nog meer bouwprojecten die als tweede verblijf verkocht worden?
Nog meer evenementen gericht op enkel superrijken?

Gemeentes die in geldnood zitten,  hebben een reden om hun scholen af te stoten.
Ze doen dat vaak noodgedwongen, maar zelfs die hoogdringendheid kunnen wij in Knokke-heist niet inroepen.
De jaarlijkse subsidie aan de Zoute rally alleen al toont aan,  dat onze gemeente niet kijkt op een euro min of meer.
Idem dito voor de plannen i.v.m. het nieuwe Casino-project.

Het ECHT betaalbaar wonen voor jonge gezinnen heeft de gemeente als idee  al losgelaten: betaalbaar wonen wordt  hier “het volgen van de  Knokse normen” .
Dat werd ons duidelijk gemaakt tijdens een info avond in Scharpoord rond dat onderwerp.

Nu worden dus de gemeentelijke scholen losgelaten.
In het Meerjarenplan 2020-2025 werd er met geen letter over gerept…
Nochtans werd in 2020 daar het beleid voor de komende 6 jaar uitgetekend?!
Echt inzetten op jonge gezinnen hier houden of nieuwe gezinnen aantrekken : vergeet het!
We zijn een sterk vergrijzende gemeente en zijn van plan dat te blijven, hoe langer hoe meer.
Ondanks elke mogelijke  lippendienst van het College, om dit te weerleggen,  is dit simpel hun keuze en een feit.

Deze gemeentelijke basisscholen zijn  niet noodlijdend.
Integendeel,  het is een succesverhaal met – in Heist- een lijst van inschrijvingen , die het aanbod overstijgt.

“De gemeente laat de school niet volledig los : er is onderhandeld over identiteit en autonomie van de directie, die ook wordt overgenomen door de GO!”
Dat wordt zo gecommuniceerd door het College.
Alle leerkrachten en personeel verhuizen mee en er komt een opvolgcomité  om te controleren,  of alles volgens die afspraken verloopt.
Hoe lang zal dit goed lopen?
Wat hebben we als gemeente nog te zeggen, als de school eenmaal in handen is van een ander onderwijsnet??
Daar kan toch geen langdurige zekerheid over gegeven worden….

De beloofde nieuwe  locatie betekent ook een stap achteruit voor Het Anker te Heist:
gelegen langs een drukke verbindingsweg,  helemaal aan de rand van de gemeente.
Alsof het Schepencollege de school  buiten  onze deelgemeente wil duwen…
Veilige bereikbaarheid wordt  niet gegarandeerd  voor die kinderen,  die met de fiets naar school gaan.
Of krijgt de gemeente het voor elkaar om van de Heistlaan een fietsstraat te maken?
In Knokke-Heist kan veel….
Helaas wel niet voor iedereen.
Carnaval is voorbij.  Het College wierp hun  masker af.
We staan op  17 maanden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Marijke De Vent,
Groen Knokke-Heist