Persmededeling 26/04/'13: Groen Knokke-Heist pleit voor behoud werkwinkel!

26 April 2013

Persmededeling 26/04/'13: Groen Knokke-Heist pleit voor behoud werkwinkel!

"Lokaal werk zoeken ???? Minister Muyters :  hou onze  werkwinkel lokaal!"

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Knokke-Heist serieus geïnvesteerd in de bouw van een Sociaal Huis. Het onderdeel VDAB / lokale werkwinkel - begeleiding van werkzoekenden - dreigt  lokaal hier nu weg te vallen.  Gevolg is, dat ? als de beslissing van de Vlaamse regering uitgevoerd wordt -  de werkzoekenden in de toekomst de oversteek naar de VDAB-diensten in Blankenberge moeten maken. Heeft de Vlaamse regering, en met name de bevoegde minister de heer Muyters, ook nagedacht over zowel de financiële, als over de ecologische gevolgen voor de werkzoekenden?"Met B-dagtrip naar de werkwinkel"?.????? 

De eigen gemeente kent meestal de noden van haar eigen burgers het best en kan die het best verdedigen.  Het afstemmen van werkzoekenden enerzijds op het aanbod van lokale werkgevers anderzijds,  is er het best gekend.  De gemeente blijft er  het eerste niveau voor.  Blijkbaar heeft de bevoegde minister een voorkeur voor blinde besparingen, liefst op de rug van de vele honderden werkzoekenden uit de gemeente. Zij krijgen er een tijd- en geldrovende (en ecologisch niet verantwoorde) verplaatsing  "gratis" bovenop ?. Ook Groen Blankenberge steunt de pamflettenactie, die Groen Knokke-Heist vrijdag 26 april op het getouw zet. 

De actie kadert in het Groene actieweekend rond werk en werkzekerheid.

De problematiek van de sluiting van het ene VDAB-kantoor, en het verplaatsen van de activiteiten  naar een andere locatie verderop, biedt ook voor Blankenberge geen voordelen.  Ook voor een mogelijke verhuis van de VDAB van Blankenberge naar Heist  is er alvast geen begrip! Solidariteit tussen werkzoekenden uit beide gemeenten is er in elk geval! 

Groen Knokke-Heist drukt zijn waardering uit, voor het feit, dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist protesteert tegen de voornemens van minister Muyters en de Vlaamse regering, om de werkwinkel van Heist te sluiten en die over te brengen naar Blankenberge. Groen volgt de verdere initiatieven in deze zaak alvast op!