Havenuitbreiding in de sashul in Heist

28 Oktober 2020

Havenuitbreiding in de sashul in Heist

De haven breidt uit richting Heist door middel van een uitbreiding van de sporenbundel op de C.Ro-terminal naast de Sashul.

Ook zal een zonevreemde tennisclub worden verlegd tot tegen de woonkern van Heist. Er wordt extra natuurgebied ingericht (ongeveer dubbel zoveel als wat er wordt ingenomen) en de Gustaaf Van Nieuwenhuysestraat wordt in een latere fase deels onthard en versmald tot een noodweg van 4m breed met een losliggend fietspad.


Als Groen staan we natuurlijk niet te springen voor het aansnijden van natuurgebied louter voor economische belangen, zeker als die natuur de buffer vormt tussen economische havenactiviteiten en een leefbare woonkern. In dit geval lijken de geplande werken, die wellicht reeds begin april aanvangen, toch evenwichtig onderhandeld en voorbereid door de verschillende betrokkenen.


Tot eind december
19 kon eenieder in een openbaar onderzoek bezwaren en opmerkingen indienen. De voornaamste bemerkingen waren onder andere: aandacht voor de bestaande en bijkomstige lawaaihinder uit de haven en voor de waterhuishouding. Als Groen delen we dezelfde bezorgdheden en vanuit ons gemeentebestuur lijkt het punt van lawaaihinder ook opgepikt te zijn en zij vraagt in haar advies een monitoring van de lawaaihinder. 

Fractie Groen heeft in deze geen doorwegende stem, doch zal er als oppositiepartij mee over waken dat gemaakte afspraken worden nageleefd en dat de geluidshinder uit de haven opgevolgd zal worden en zo goed mogelijk wordt bestreden.