Is hertekening van het onderwijslandschap in Knokke-Heist echt nodig?

23 Februari 2022

Is hertekening van het onderwijslandschap in Knokke-Heist echt nodig?

Donderdagavond 24 februari staat op de agenda van de gemeenteraad in Knokke-Heist de vraag van het College, om onderhandelingen te mogen opstarten tussen het College en het Gemeenschapsonderwijs (GO), met als inzet het overhevelen van de gemeentelijke basisscholen naar het GO.  

Het is een onverwacht voorstel, dat heel wat stof doet opwaaien bij zowel het personeel van de gemeentelijke basisscholen het Anker (Heist) als De Pluim (Knokke), maar evenzeer bij veel ouders wiens kinderen leerling zijn (of willen worden)  in het Gemeentelijk Onderwijs. De Ouderraad werd zelfs niet vooraf geraadpleegd.

In het Schepencollege zelf is er alvast verdeeldheid. Vraag wordt, wat de raadsleden van de meerderheid (kartellijst Gemeentebelangen, samen met CD&V en Open-VLD) zullen stemmen.  Dat er minder en minder leerlingen zijn in Knokke-Heist heeft volgens Groen alles te maken met de woon-en bouwpolitiek van het huidige en vorige gemeentebestuur. 

“Er zijn te weinig kinderen in Knokke-Heist  om nog drie schoolnetten te behouden” is een heel zwak argument, als je als gemeentebestuur zelf aan de knoppen van het gemeentebeleid zit en 15 jaar pertinent weigert een krachtdadig “betaalbare woningen-beleid” te voeren. Dan krijg je nu de weeromstuit van je gezinsonvriendelijke politiek. 

Gemeentebelangen, CD&V en Open-VLD delen al decennia de lakens uit in onze gemeente.  Meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen? De politiek van Gemeentebelangen is naar jonge gezinnen toe enkel wat lippendienst en rommelen in de marge gebleken.  Het gemeentebestuur is zich de jongste 10 jaar meer dan wie ook bewust, dat de omgekeerde bevolkingspiramide steeds maar groeit.  Verregaande vergrijzing. Veel jonge gezinnen kunnen het zich niet  permitteren hier te wonen, ondanks het feit, dat de ouders er wel werken.  Jonge gezinnen dienen omwille van de dure woningen naar buurgemeentes uit te wijken.  

De woonpolitiek van Gemeentebelangen blijft  gericht op tweede verblijven bouwen en die woningen als beleggingsproduct met grote winsten  verkopen.  Knokke-Heist als residentiële  gemeente? Om een leefbare en gezonde gemeente te kunnen blijven, heb  je een gezonde mix van alle generaties nodig.  Dat inzicht zette de meerderheid tot nu toe niet om in beleidsdaden.  Het gemeentelijk onderwijs, dat al ruim 160 jaar in de gemeente georganiseerd wordt, dreigt het kind van de rekening te worden.  Ondanks het feit, dat het gemeentelijk onderwijs over ruim 500 leerlingen beschikt en de laatste 5 jaren als enig net gezond aangroeit qua leerlingenaantal, dreigt Gemeentebelangen er een eindigend verhaal van te maken.  De impact is enorm.  Het vertrouwen van ouders en personeel is weg.

 

Het College maakt al jaren reclame voor beide gemeentescholen.  De Pluim “is een nagelnieuw en klimaatneutraal gebouw, aan de rand van de polders, te midden een groene omgeving. Ideaal voor de toekomstige kinderen van de “betaalbare -woningen-wijk” De Keuvelwijk, die er eerstdaags aankomt….”  

Eerstdaags…?  Hoe mooi kunnen beloftes klinken?    Of dit : “Het Anker ligt ingebed in het kloppende hart van Heist. Generaties volgen er elkaar op”. Wat is de geloofwaardigheid van al deze communicatie rond onderwijs, die tot 2021 door het gemeentebestuur verkondigd werd? 

Gaat het om een besparingsoperatie, een  zuivere centenkwestie? Een euro kan je slechts één keer uitgeven.  In onderwijs  investeren kost geld.  Onze eigen inwoners en kinderen verdienen die keuze.  Royale  subsidies aan evenementen als  Zoute Grand Prix of de Agence Hippique kosten ook, net zoals  prestigieuze bouwprojecten van de gemeente. Wordt het gemeentelijk onderwijs nu  “kind van de rekening”?

Of gaat het om een herschikking van de ruimtelijke ordening? Wie wordt bij verkoop of ruiloperatie daar beter van? Kn-H heeft als gemeente de reputatie, dat vastgoedprojectontwikkelaars aan de knoppen zitten.  Wat wordt het echte doel van dit voorstel nu?

Als het College onze eigen gemeentelijke basisscholen opgeeft, valt dit onderwijs onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de leerplannen verschillen tussen de schoolnetten. Of Knokke-Heist dan zelf aan de regie kan staan en  nog eigen gemeentelijke klemtonen kan leggen (het gemeentelijke DNA)  in haar onderwijsvisie, wordt twijfelachtig. Voor de leerkrachtenteams komen er alvast pakken bijkomende administratie aan te pas…  In de voorbije twee coronajaren hebben de leerkrachten en de schoolteams ontzettende inspanningen gedaan, opdat de leerlingen een zo goed mogelijk niveau behaalden.  Er is sterk werk geleverd! Desondanks wil het gemeentebestuur, als één van de 3 werkgevers,  er ronduit voor kiezen, om de beide goed bloeiende gemeentescholen van de hand te doen.  Als demotivatie van de schoolteams van het gemeentelijk onderwijs,  kan dit als voorstel van de meerderheid  tellen… ! 

Het laatste wat we nodig hebben in Knokke-Heist is een schoolstrijd. Het is geen kwestie van netten tegen elkaar uit te spelen.  We moeten ouders – zoals nu – de brede ideologische  keuze laten, om  in alle vertrouwen hun kinderen onder de hoede te laten van schoolteams, bij wie kinderen zich goed voelen. In scholen, waar kinderen een goede algemene basis meekrijgen en zich op hun eigenste niveau kunnen ontwikkelen om hun talenten te kunnen ontplooien. 

 

Namens Groen Knokke-Heist,  Luc Lierman, gewezen gemeenteraadslid.