Fusie scholen Het Anker en De Pluim met de GO!

14 April 2023

Fusie scholen Het Anker en De Pluim met de GO!

Kritische bemerkingen bij laatste gemeenteraad

Een interpellatie in de laatste gemeenteraad leidde niet tot het opentrekken van het debat.
Dit ondanks de vele vragen uit het publiek.
Een zeer talrijk publiek van leerkrachten, directies en de ouderraad.
Ook bezorgde ouders en grootouders waren aanwezig.
Het viel op dat de vragen werden genegeerd.
 
De argumenten tegen de fusie worden niet ernstig in overweging genomen en door gebrek aan afdoende antwoorden zijn velen niet overtuigd van de noodzaak van die fusie.
Stilaan krijgen we het beeld van een gemeente dat zich enkel als taak heeft gesteld het verwerven van de gronden en dit zo vlug mogelijk.
 
Volgens het Gemeentebestuur is de doorverkoop van de scholen nodig door het gebrek aan jonge gezinnen in de gemeente maar dit is vooral het gevolg van een gebrek aan inspanning om voldoende betaalbare woningen te bouwen.
Daar is al lang nood aan en daar was kans toe.
Jarenlange beloftes hebben tot niets geleid.
 
Nu wil men betaalbare woningen koppelen aan de fusie van de scholen.
Dus eerst moet een school worden afgestoten om er woningen te bouwen om gezinnen met schoolgaande kinderen aan te trekken….
Wie kan dit nog volgen?
 
Verder vindt het Gemeentebestuur dat die scholen open houden te duur is en niet wettelijk verplicht.
Maar dat is het financieel ondersteunen van prestige projecten ook: duur en niet verplicht.
Ik denk hierbij aan de Zoute Rally en het project Grand Casino.
 
Het is gewoon ene kwestie van keuzes maken en voor ons is kiezen voor de Gemeentlijke Basisscholen de juiste.
 
Het Gemeentebestuur maakt zich sterk dat het recht op onderwijs door de andere netten wordt gegarandeerd en dat is zo.
We maken hier dan ook niet de rekening van het Vrije Onderwijs of de GO!.
Zéker functioneren die ook uitstekend.
Het verzet tegen de fusie is geen kritiek op de GO! Daar gaat het niet om.
 
Er wordt de inwoners en toekomstige jonge gezinnen simpelweg een keuzemogelijkheid  ontnomen. En een uitstekende mogelijkheid want de Gemeentelijke Basisscholen hebben veel succes. Iets om trots op te zijn toch?
 
Er was zelfs een inschrijvingsstop doorgevoerd. Noodgedwongen.
En een school voor je kinderen kies je met je hart en met je verstand: het aantal inschrijvingen dat zijn cijfers, harde cijfers: feiten en geen emoties.
 
In het meerjarenplan van ‘20-‘25 stond nog dat de gemeente hun scholennet verder ging ondersteunen.
Wat is er met dat voornemen gebeurd?
 
Er zijn Schepenen die jarenlang hebben geijverd voor het nieuwe gebouw van De Pluim aan de Kragendijk.
Wanneer en waarom is de wind gedraaid in het beleid?
 
Voor het team van de Basisscholen breekt een periode van extra inspanning aan als de fusie doorgaat.
Het Anker en De Pluim moeten overstappen op het leerplan van de GO! die dit proces zal begeleiden.
Het leerplan zou al moeten worden toegepast in September ’24.
Integratie van een nieuw leerplan lijkt me toch een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren.
Toch houdt het College iedereen voor dat er inhoudelijk niets zal veranderen…
 
Of de Gemeentelijke basisscholen opgaan in het GO! wordt beslist op de stemming van de Gemeenteraad  in het Sociaal Huis te Heulebrugge in Heist .
Dit op donderdag 27/04 om 19.30u.
 
Durft een meerderheid van Gemeenteraadsleden het aan om hun Schepencollege terug te fluiten?
Durven ze eisen om een goed draaiend onderwijsnet draaiend te houden?
Hiervoor zijn 16 van de 31 stemmen vereist.
Wie neemt het echt op voor de eigen inwoners?
 
Marijke De Vent
Een bezorgde grootouder 
en bestuurslid van Groen Knokke-Heist.