De verkoop van het Anker en de Pluim aan GO! is spijtig genoeg goedgekeurd

03 Mei 2023

De verkoop van het Anker en de Pluim aan GO! is spijtig genoeg goedgekeurd

Reactie vanwege de partijen Groen en Vooruit na de stemming op de gemeenteraad van 27 april, waarbij Gemeentebelangen Het Anker en De Pluim verkoopt aan het GO!

Het kartel Groen en Vooruit in Knokke-Heist stelt vast, dat op de gemeenteraadszitting van donderdag 27 april het College met de kleinst mogelijke meerderheid haar wil doorgeduwd heeft.

16 van de 29 aanwezige raadsleden stemden voor de verkoop van De Pluim en het Anker aan het GO!. Twee leden uit de meerderheid, die ook tegen gestemd zouden hebben, bleven (al dan niet verplicht) thuis. Na anderhalf uur debat sloot de stemming af met een 16/13 score voor “Ja, we verkopen”. Een 16/15 zou het ook niet gehaald hebben.


Diepe ontgoocheling, verdriet, boosheid bij de ouders, grootouders en familieleden van meer dan 500 kinderen uit beide basisscholen. Dezelfde gevoelens bij alle personeelsleden en de ouderraad van beide scholen. Na meer dan 14 maanden extreme spanning over de toekomst van hun school, dit sinds februari 2022, viel het verdict.


Qua demotivatie van de grote personeelsgroep van basisscholen De Pluim en Het Anker kan het tellen! De leerkrachtteams hebben in twee coronajaren het beste van zichzelf gegeven voor de kinderen. Als waardering voor hun werk, door het College, kan dit tellen…

In het Meerjarenplan van de gemeente (periode 2020-2025) stond geen woord over de mogelijke verkoop van beide scholen aan het GO! Wie voor stemde van het Schepencollege en GBL toonden door hun stemgedrag, dat ze Meerjarenplannen voor onze gemeente slechts een vod papier vinden. Op 27 april om 21.00 verloren die 16 ja-stemmers hun laatste greintje geloofwaardigheid….

Aan meer dan 150 jaar degelijk onderwijs in onze badstad door het gemeentelijke net kwam een einde. Het gemeentelijke net is het enige, dat al jaren een stijgend leerlingenaantal heeft, dit in tegenstelling tot het Vrij Onderwijs en het GO!. Deze beide netten zijn nu al een decennium lang het slachtoffer zijn van de politiek van Gemeentebelangen : onbetaalbaar wonen jaagt jonge gezinnen voorgoed weg uit deze gemeente. GBL toont zich nu overduidelijk de trouwste lakei van de belangen van de vastgoedprojectontwikkelaars. Goed draaiend onderwijs moet daarvoor maar op de schop!

De jarenlange slogans van GBL – ook via de gemeentelijke communicatiediensten - rond “betaalbare woningen voor jonge gezinnen” leveren nu enkel schelle echo’s op.

Ondanks de aanwezigheid van vele honderden inwoners de avond zelf op de raadszitting, ondanks heel wat interpellaties vanuit de meerderheid zelf van Gemeentebelangen, CD&V, Open-VLD zelf en van de oppositiepartijen Vooruit, NVA en Vlaams Belang, ligt één ding vast : vanaf 1 september 2023 gaan beide gemeentelijke basisscholen op in het GO!. De kiezers in oktober 2024 zijn op de hoogte.

Katrien Anteunis                                               Luc Lierman
Voorzitter Vooruit in Knokke-Heist          Voorzitter Groen Knokke-Heist
gemeenteraadslid                                              gewezen gemeenteraadslid