Toespraak uitreiking Groene Pluimen – zondag 10 juni 2012

18 Juni 2012

Goedemorgen dames en heren, beste aanwezigen, Mijn naam is Luc Lierman en als voorzitter van Groen Knokke-Heist heet ik jullie van harte welkom op de eerste uitreiking van de Groene Pluimen.

Met de actie Groene Pluimen heeft Groen zich tot doel gesteld die mensen en/of organisaties figuurlijk in de bloemen te zetten, die vaak ongemerkt, maar vele jaren lang, bijzondere inspanningen leveren t.v.v. de lokale leefgemeenschap, de jeugd, de natuur, de consumenten of duurzame energie.

De actie voor dit jaar startte op de nieuwjaarsreceptie van 22 januari en werd beëindigd op ? symbolisch gekozen ? de Europese feestdag, op 9 mei. Elke inwoner van de gemeente kon in deze periode personen of organisaties nomineren, die baanbrekend werk doen, daarbij rekening houdend met de Groene criteria (sociaal, natuur, duurzaamheid).

Er zijn anno 2012 gelukkig nog  mensen, die in alle stilte een tegengewicht vormen voor het korte- termijndenken, dat zo vaak via de media en de reclame  verspreid wordt.De volgende vijf mensen of organisaties, die vijf genomineerden, werden verkozen door de lokale gemeenschap. Ik stel ze even kort aan u voor:

1.) De eerste organisatie betreft een school. Elke ouder ? hier aanwezig ? weet, dat de geboorte van je kind allicht het meest aangrijpende in een mensenleven is. Je weet, dat je  jezelf als ouder als doel stelt, om dat kind te begeleiden en te laten uitgroeien, tot een "gelukkig mens".Maar wat als er vastgesteld wordt, dat je kind een beperking heeft, wat als autisme vastgesteld wordt?  Hoe ziet de toekomst  in het leven van het kind er dan uit? Waar, bij wie kan dat kind dan terecht?

Het SBSO "De Varens" probeert in het Centrum voor Autisme aan de Kust, gelegen in "Het Kasteeltje" in Heist leerlingen vanaf 13 jaar, die beschikken over  een attest Buitengewoon Onderwijs, een opleiding te geven, via specialisatie in de tuinbouw.Het doel van de opleiding blijft echter jongeren met autisme in de huidige maatschappij te integreren. De aangepaste leer- en leefomgeving in Heist is voor die jongeren een pluspunt. Het werk van de hele ploeg, bestaande uit directie,  de heer Billiet, de leerkrachten en begeleiders, verdient hiervoor alle lof en? de nominatie!

2.) De tweede genomineerden voor deze voormiddag vinden wij terug in de landbouw.  Toevallig (of net niet deze week) in de bio-landbouw. Het biobedrijf van Pieter Lutin en Martine Verhaeghe leveren al ruim 26 jaar bioproducten op de wekelijkse markten. Dat weten de talrijke klanten zeer goed!Bioproducten telen is een arbeidsintensief werk. Het sluit wel naadloos aan bij het lange termijn-  en duurzaamheidsdenken, in volle respect voor natuur en arbeid.

Het samenspel tussen Pieter en Martine als producenten enerzijds, en de vragen van de kritische consumenten loont! Biolandbouw vraagt om een kleinschalige aanpak, de klemtoon wordt gelegd op respect voor natuur (geen pesticiden te gebruiken, de producten op de lokale markten aanbieden - duidelijk vervoeren over minder verre afstanden, dus milieuvriendelijker!).

Momenteel telen Pieter en Martine zelf al ruim 4 ha bio-producten en zijn zij tussenpersoon geworden  tussen de klanten en enkele andere bio-landbouwers. Zij werden door de inwoners van de gemeente met recht eveneens genomineerd!

3.) De derde nominatie voor vandaag gaat naar een groep personen, die een dam willen optrekken tegen allicht één van de grootste mistoestanden uit deze tijd, ook op het lokale vlak. Armoede?Een grote denker uit vorige eeuw ? te weten Jozef Cardijn ? gebruikte de slogan: "Zien, oordelen, handelen".

Stel? je ziet, dat in je onmiddellijke omgeving kinderen, vaak uit eenoudergezinnen, de eerste slachtoffers zijn in de ratrace van exploderende huur- en energieprijzen, met armoede als gevolg .Je ziet dit? en je oordeelt, dat dit voor jou niet kan.Dan ga je op zoek naar gelijkgezinden, mensen, die net als jij vinden, dat armoede een schande is, zeker als die de zwaksten, de kinderen,  bedreigt.En zo kom je tot handelen. De hele ploeg van Linda Van Parijs, komt wekelijks ? elke dinsdag -  samen in de winkel, die  ingericht werd in de kelder van de Margaretakerk.Mensen die kindergerief hebben, dat ze niet langer kunnen gebruiken, brengen het daar binnen.  Moeders, die het nodig hebben, kunnen het zich voor hun gezin tegen een klein prijsje aanschaffen."Mama's voor kinderen" verschaft ook wekelijks aan een aantal gezinnen voedselpakketten.  Een pijnlijke noodzaak, ook binnen het zogezegde "rijke" Knokke-Heist.Mevr. Van Parijs en de hele ploeg, jullie werk wordt ten zeerste gewaardeerd!

4.) De vierde genomineerde van vandaag vind je ook terug op verschillende wekelijkse markten, van Gent tot Knokke-Heist.

Mark en Martine Van Den Berghe van "De Zonnegaard" kweekten tot voor kort een 80-tal geiten.  Daar zijn zij door omstandigheden van ecologische aard onlangs van moeten afstappen. Maar ze schakelden doelbewust over op het  verwerken van de geitenmelk,  geleverd door twee andere bio-landbouwers. Van de geitenmelk maken ze zelf geitenyoghurt en diverse kazen.  Ze vormen ook een belangrijke schakel tussen de klant en de bio-zuivelboeren, voor wie ze diverse biokazen verkopen.  Hun werk en de duurzame visie, die ze beogen,  leverde hen ook een nominatie op!

5.) Ook VELT (de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), die al meerdere jaren lokaal bewezen heeft zijn sporen verdiend te hebben, is door de bevolking genoemd voor nominatie. Vele acties van VELT hebben ondertussen al het daglicht gezien en hun waarde bewezen. Composteren is een al ingeburgerd werkwoord geworden.

VELT werd echter door veel mensen in één adem genoemd met het samenwerkingsverband tussen de lokale middelbare school Sint-Bernardus en de Margaretaschool, beiden in Knokke in de Sportlaan.En mogelijk zou dit bij enkele mensen  voor  verwarring kunnen zorgen.Over die (school-)"tuin van Bernard en Margriet" (in de Meerlaan), wil ik kort het volgende vertellen:

Stel? je beschikt als school over een keurig onderhouden stuk gazon van 100 m². Saai groen?Stel? je hebt een droom: hoe kan ik kinderen van een middelbare school en van een basisschool heel praktisch kennis laten maken, met de geur van aarde. Hoe kan ik hen praktisch bijbrengen, wat diversiteit in flora en ? fauna betekent? Hoe kan ik hen respectvol laten aanvoelen, dat "moeder aarde" vruchten voortbrengt? Hoe kan ik hen gevoelig maken voor de verbondenheid tussen alles wat leeft, voor de seizoenen? Hoe kan ik hen niet laten vergeten, dat het werk van handen tot vruchten en tot schoonheid kan leiden?

Ik kijk even naar het SBSO "De varens", die zich zeker ook in dit verhaal herkennen?

Veel leerkrachten in een school weten dagdagelijks hun leerlingen te boeien. Gelukkig maar. In de Sint-Bernardus-middenschool weet Mevrouw Katrien De Groote, wat mensen enthousiasmeren betekent.Ik vermoed ze in 2008 een fan van president Obama was?. In elk geval, ze slaagde er in om heel wat mensen (directies, leerkrachten, leerlingen,  de Mos-werking, de Groene Raad, de ouderverenigingen,? schiet niet op de lector, moest ik enkele mensen vergeten?,) wel die hele groep mensen samen te laten werken aan een schooltuinproject.

In 2009 werden de 100 m² anoniem grasplein omgevormd tot een heuse Biotuin, die in 2012 ? voor het vierde jaar op rij al ? een enorm succes is. "Den hof van de Frères en de Margaretaschole" is in die vier jaren uitgegroeid tot een lokaal begrip. Met dank aan mevrouw De Groote? en aan Barack Obama  "Yes, we can!"?.? Alvast een Pluim voor de vele, vele medewerkers aan dit project!

Aan elk van deze genomineerden en aan de vele, vele anonieme vrijwilligers, die meewerken aan dit alles,  een dikke proficiat.  En doe zo verder. Jullie werk is - door zijn duurzaamheid ? van onschatbare waarde voor het ecologische en maatschappelijke weefsel binnen onze gemeente.

Luc Lierman, voorzitter Groen Knokke-Heist