Webinar Tinne Van der Straeten

13 December 2020

Webinar Tinne Van der Straeten

Op 9 December 2020 volgde ik een webinar met Tinne Van der Straeten mee. Tinne is de minister van Energie in de regering De Croo. Ze behoort tot de partij Groen.  In dit webinar legt Tinne het waarom uit van de beleidsbeslissingen rond energie. Met deze link kan je de webinar zelf meevolgen: https://www.youtube.com/watch?v=d-vqgZHYMOY Hieronder volgt een geschreven samenvatting van het webinar: Belgie verbruikt 390 TWh aan energie. Daarvan gaat 83,6 TWh naar elektriciteit.  De rest gaat naar het verwarmen van onze gebouwen en mobiliteit.  Naast het verduurzamen van onze elektriciteitsproductie, is het dus ook belangrijk dat onze gebouwen beter worden geisoleerd en dat het wagenpark wordt vergroend. Voor mobiliteit is Georges Gilkinet van Ecolo verantwoordelijk. In de loop van de tijd is elektriciteit produceren uit hernieuwbare bronnen tot 70% goedkoper geworden. De kost voor nucleaire energie is op 10 jaar tijd gestegen met 26%. Dit komt omdat het draaiend houden van de kerncentrales veel investeringen vraagt.  Belgie heeft 7 kerncentrales. Het staat buiten kijf dat 5 hiervan zeker sluiten. Het is voor de uitbater niet meer rendabel om de levensduur van die centrales nog te verlengen. Het gaat om Doel 1, 2 en 3 en Tihange 1 en 2. Als N-VA pleit voor het langer openhouden van de kerncentrales, dan gaat het over de 2 overige: Doel 4 en Tihange 3. Die 2 centrales produceren samen 15 TWh. Dus ook als we zouden kiezen voor het langer openhouden van die laatste 2 centrales, moet er nog 65 TWh elders gehaald worden.  Ik denk dat iedereen, ook N-VA, wil dat zoveel mogelijk van de elektriciteit geproduceerd wordt door windturbines en zonne-energie. Het twistpunt is wat als er geen wind en zon is en we moeten kunnen steunen op energi uit een andere bron.  Een kanttekening: de windturbines zijn tegenwoordig zo goed dat ze zelfs bij zeer weinig wind toch nog elektriciteit kunnen produceren. In de praktijk draaien de windturbines 95% van de tijd.  Maar goed, niemand wil zonder stroom zitten. Dus er is een backup nodig. Tinne wil als backup nieuwe gascentrales laten bouwen.  Waarom zijn gascentrales te verkiezen boven het openhouden van 2 kerncentrales? Het voordeel van gascentrales ten opzichte van kerncentrales is dat ze flexibel zijn. Een gascentrale kan je op elk moment aan- of afzetten. Dat is niet zo bij een kerncentrale. In het verleden is het al gebeurd, dat de windturbines moesten stilgezet worden omdat er anders overproductie was. Het andere grote voordeel is geen kernafval. Het volume van kernafval valt misschien nog mee, maar weet dat kernafval radio-actief blijft voor honderdduizend jaar en voor die lange tijd veilig opgeslagen moet worden.   Het is inderdaad zo dat gas een fossiele brandstof is en deze bouw van gascentrales verhoogt onze CO2 uitstoot met 2%. Gelukkig is België deel van een Europees systeem waar emissierechten verhandeld worden (ETS). Iedere installatie die CO2 uitstoot, moet emissierechten kopen. Nu stoten de vervuilende bruinkoolcentrales in Duitsland meer CO2 uit en die hebben meer emissierechten nodig dan de hyperefficiente gascentrales die België zal bouwen. De energie van de vervuilende bruinkoolcentrales zal dus te duur worden en die zullen ophouden te bestaan. Dus als je het op Europees niveau bekijkt, zal er netto minder CO2 worden uitgestoten.  Tinne wil dus volop inzetten op het versnellen van het aandeel hernieuwbare energie en met als backup enkele gascentrales. Wat betreft wind op zee is België het vierde land wereldwijd. Wind op zee is goed voor 24 GWh. Het is de ambitie om dat op zijn minst te verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Verder is er ondertussen een stroomkabel tussen Duitsland en België in gebruik genomen. Duitsland zit al verder met hernieuwbare energie. Dankzij die stroomkabel hebben wij nu ook toegang tot die energie. Ook wil Tinne de Engelse en Belgische windparkzones op zee met elkaar verbinden.  In Bastenaken wordt er ook een grote batterijpark gebouwd dat midden 2021 in gebruik wordt genomen. Als er veel elektriciteitsproductie is, kan het overschot de batterijen opladen. Bij dalmomenten in de productie, kan dit park dan de stroom leveren. Op termijn zijn dergelijke batterijparken een alternatief voor de gascentrales.  Zal elektriciteit niet veel duurder worden? Dat zal Tinne zeker niet laten gebeuren.  Er is nu al een uitbreiding van het sociaal tarief goedgekeurd: Zo’n half miljoen extra gezinnen zullen vanaf februari 2021 het verlaagde energietarief kunnen genieten en dat gedurende 1 jaar.  Tinne is in gesprek met lokale armoede organisaties om zeker te zijn dat de maatregelen die genomen worden de juiste doelgroep bereikt. Zo is er bijvoorbeeld Papillon dat zuinige huishoudtoestellen verhuurt aan mensen in armoede. Dergelijke initiatieven wil Tinne meer uitbouwen Wil je Tinne graag volgen: Facebook: Tinne Van der Straeten Twitter: @TinneVdS Instagram: @tinnevds Mail: [email protected]   Veerle Van Eeckhaute Bestuurslid Groen Knokke-Heist referenties https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/groot-batterijpark-op-komst-in-bastenaken/10267296.html https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/papillon