Duinen zijn duurzamer dan zand opspuiten

21 Januari 2021

Duinen zijn duurzamer dan zand opspuiten

De gemeente laat weten dat er werken aan de gang zijn voor zandsuppletie, dit dag en nacht.

Op TV en in de krant worden de nieuwe werken aan het strand bestempeld als duurzaam.

Wij willen er wel op wijzen dat een duurzamere werkmethode nog geen ‘duurzaam’ strand oplevert. 

We zijn er heel blij mee dat de baggerfirma de moeite doet om ecologischer te werken.

Maar onder duurzaam strand verstaan wij een dynamisch levend strand. De eerste sporen van dat leven ontwikkelen zich pas na één jaar. Dat zijn de algen en micro-organismen die voorafgaan aan een populatie van kokerwormen en daar is het om te doen. De kokers zijn sterk en vormen een stevig netwerk dat het zand kan vasthouden zelfs bij hevige stormen.

Het jaarlijks opvoeren van tonnen zand maakt het dit ecosysteem onmogelijk om zich te ontwikkelen. Het opgevoerde zand blijft los liggen als speelbal voor wind en water.

Naast een netwerk van wormenkokers hebben we ook de duinen nodig op een levend strand. En ook die liggen er niet van vandaag op morgen. Na het klaarmaken van het strand en de aanplant van helmgras moet het terrein enkel jaren vrij van betreding zijn. Een moeilijke oefening aan een toeristische kust maar we hebben het al eens voor elkaar gekregen: tussen Heist en Duinbergen ligt een mooi verworven duinenrij.

Die duinen hebben al hun nut bewezen: zo is bij de laatste storm het water er tegen gehouden terwijl het ernaast een twintigtal meter dichter bij de dijk kwam.

Marijke De Vent, 

Groen Knokke-Heist