Zelfoogst-boerderij “Het polderveld” wint de Groene Pluim 2016

13 Juni 2016

Zelfoogst-boerderij “Het polderveld” wint de Groene Pluim 2016

Zondag 12 juni werd voor het vijfde jaar door Groen in onze gemeente de Groene Pluim uitgereikt.

Met de actie Groene Pluim wil Groen Knokke-Heist  focussen op die vele mensen en organisaties, die voor onze samenleving of voor de natuur een grote meerwaarde betekenen. Deze groepen en personen staan niet beursgenoteerd, maar zonder hen zou het leven en het samenleven in onze gemeente en zelfs op ruimer vlak gezien, op onze blauwe planeet, er kwalitatief schraler uitzien. De actie Groene Pluim vertrekt van een eenvoudig democratisch concept. Gedurende een periode van een maand, in april, kunnen alle inwoners kandidaten nomineren. In mei valt de beslissing. Via de lokale media en via de Groenkrant -- de halfjaarlijkse uitgave van Groen Knokke-Heist, op 20000 exemplaren en door vrijwilligers gebust -- werd de oproep verspreid. 1. De eerste nominatie dit jaar:

strandclubs Anemos, RBSC Duinbergen en RBSC Zoute en Surfers Paradise. Die voeren al enkele jaren actie tegen zwerfvuil en plastiek op het strand. Op 26 maart verwijderden opnieuw vele vrijwilligers (een pluim voor hen!) ettelijke kilo's plastiek van de stranden te Knokke?Heist.
Plastiek vormt een serieuze bedreiging voor de vogels en vissen, en dreigt zelfs de voedselketen van de mens binnen te dringen.
Bij de nominatie van de strandclubs gaat nog een bijzondere vermelding voor de hulp, die  strandclub Anemos kreeg vanwege het Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoekers in Brugge. Het Rode Kruis heeft deze actie als onderdeel van integratie-activiteiten gepromoot. Zaterdag 26 maart kwamen ook 28 bewoners en medewerkers van het asielcentrum uit Brugge meehelpen om het strand ter hoogte van Anemos een heel stuk netter te maken. Het is een mooi verhaal in een problematiek rond mensen op de vlucht, een problematiek die meestal minder fraai in beeld komt.

2. De tweede nominatie ging naar de ploeg van de zaalwachters van het Cultuurcentrum Scharpoord. Zaalwachters staan symbool voor die vele anonieme mensen bij de verschillende gemeentelijke diensten, die instaan voor dienstverlening aan het publiek, aan inwoners zowel als  aan bezoekers en  toeristen. Overdag maar ook 's avonds, na de laatste vergaderingen, of tijdens het weekend, zorgen zij voor de goede gang van zaken en/of het afsluiten van ons Cultuurcentrum. "De laatste doet het licht uit". Over die laatste spreekt men weinig? Het lijkt allemaal zo gewoon?. Maar toch: het wordt gewaardeerd, in die mate zelfs, dat de hele groep genomineerd werd. Een citaat : "Als gebruikers van Scharpoord wensen wij met deze nominatie hen te danken voor hun vriendelijkheid en inzet! Goed werk mag ook eens in de kijker geplaatst."

3. Een derde nominatie ging naar de gemeente Knokke-Heist voor  het bijenproject "Beeodiversity". Het sterk wetenschappelijk onderbouwd project wordt  lokaal, nationaal en ook  internationaal sterk gewaardeerd. De ruim bekeken tentoonstelling in Scharpoord vorig jaar was een voltreffer (o ja, wie deed dagelijks als laatste het licht uit? ?J ). Het installeren van zes bijenkasten en het laten inzaaien van bloemenweiden gaven er een vervolg op. Ook dit jaar wordt het project van initiatiefnemer de heer burgemeester, en met als stuwende kracht mevrouw Siska Willems, verder gezet, o.m. via bijengidsen. De aandacht voor bijen, hun levensbelangrijk werk bij de bestuiving van bloemen, de gevolgen voor de voedselproductie voor mensen, het dreigend gevaar van massale bijensterftes,? dit kwam meermaals hierdoor extra in de kijker. In 2016 vond dit initiatief  terecht zijn weg naar een nominatie voor de Groene Pluim!

4. De winnaar van de actie Groene Pluim 2016 werd Lieven Devreese, voor zijn zelfoogst- boerderij "Het polderveld" in Westkapelle. Eind vorig jaar startte Lieven het project "Het polderveld" op. Duidelijke  ecologische, economische en  sociale doelen werden vooropgesteld.  Geïnteresseerden kopen een oogstaandeel en kunnen een jaar lang seizoensgebonden groenten halen. De som van alle aandelen zorgt voor risicodeling en risicospreiding en zorgt ervoor, dat het beroep van landbouwer geen knelpuntberoep wordt, waardoor ons land volledig afhankelijk zou worden van de buitenlandse agro-business.
Iedere maand wordt er ook op vrijwillige basis een meewerkdag gehouden, waar  wie het wil de kans krijgt, om wat op het veld te helpen.  Mensen krijgen meer voeling met landbouw, ervaren hoe vruchten groeien, maar evenzeer hoe ze  afhankelijk zijn van het weer..  Ook de 'vergeten' groenten komen aan bod. Deelnemers ontmoeten andere mensen, delen keukenrecepten uit? De lokale, duurzame en biologische manier van werken van de zelfoogst-boerderij getuigt van een visie op duurzame landbouw en het inperken van onze ecologische voetafdruk.
Dat "het polderveld"als project in de komende jaren een ernstige kans op slagen heeft, blijkt uit het feit, dat deze nominatie volgens de inwoners van Knokke-Heist  terecht de Groene Pluim 2016 verdient. Lieven Devreese kreeg hiervoor een kunstwerk van kunstenares Ingrid Willems als prijs overhandigd.

Groen Knokke-Heist wenst, in naam van al wie de nominaties uitreikte, alle genomineerden en de laureaat Lieven Devreese proficiat voor hun inspanningen.