Vlaams minister Somers plaatst Knokke-Heist onder verscherpt toezicht

27 September 2023

Vlaams minister Somers plaatst Knokke-Heist onder verscherpt toezicht

Hier volgt een reactie op dit nieuws van Katrien Anteunis, Voorzitter Vooruit Knokke-Heist en Luc Lierman, Voorzitter Groen Knokke-Heist.

Vooruit en Groen stellen vast, dat het niet de eerste keer is in deze legislatuur, dat er een Audit uitgevoerd wordt in onze gemeente. Vlaanderen controleert of er geen misbruiken gebeuren in de lokale politiek. Knokke-Heist komt er (opnieuw…) bekaaid van af. Op de komende gemeenteraad van 28 september worden de resultaten van de Audit  eerst voorgelegd aan de raadsleden.  Sommige zaken hebben ondertussen wel al de media gehaald. 

Wie kan als inwoner zich trots voelen, als Vlaams minister Somers “Knokke-Heist onder verscherpt toezicht plaatst, wegens totale systeemcrisis en normvervaging”?  Gemeentebelangen als ploeg slaagt er niet in om onze gemeente op  een integere manier te besturen, noch om hun eigen Schepencollege afdoende te controleren.  De afspraken na de vorige Audits bleven dode letter. Na het opstellen van een deontologische code voor gemeenteraadsleden, kwam er nog geen beterschap.

Knokke-Heist bouwt verder aan haar slechte reputatie. De  mantra van sommige kringen uit het College, als zouden  “wij toch o zo hoogwaardig en exclusief zijn als badstad”, klinkt hol en leeg.  

De huidige bestuursploeg zou zich best bescheidener opstellen. De meerderheid van Gemeentebelangen beschikt over 25 van de 31 raadsleden. Een monstercoalitie die of geen zicht heeft op wat er achter hun rug gebeurt, of bang is om in te grijpen? Is het onkunde of onwil?    “Controle uitoefenen op het werk van het College” behoort ook tot takenpakket van de raadsleden…. Zo je dit niet ter harte neemt, open je de deur voor sluipende belangenvermenging. 

Na hoogbouwperikelen en bouwputten in Heist, na de Tweede Golf-saga,  na het niet inlossen van de belofte voor 750 betaalbare woningen in de Keuvelwijk in Knokke, na het moeten opdoeken van de plannen voor de verkoop van de gemeentelijke basisscholen (i.f.v. pure grondverwerving)  , na het tussen 2005 en heden laten aanslepen van de Casinoplannen, …waarmee kun je dan volgend jaar naar de steeds grotere groep ontgoochelde kiezers gaan? Met het woord  “sjoemelgemeente” onder de aandacht gebracht te hebben??…  Wie in godsnaam heeft er nog baat bij een verlenging van superkartel Gemeentebelangen?? De alternatieve voorstellen van de democratische oppositiepartijen zullen in de toekomst zeker met aandacht overwogen  worden door de inwoners. Hun oordeel kennen we in oktober 2024.  Stemmen wordt dan niet meer verplicht. Veel kans in Knokke-Heist dat er dan toch veel volk naar het stemlokaal gaat… Zou je niet?

Katrien Anteunis, gemeenteraadslid en Voorzitter Vooruit Knokke-Heist

Luc Lierman, Voorzitter Groen Knokke-Heist