Beschamend om in Knokke te wonen in tijden van corona

23 Mei 2020

Beschamend om in Knokke te wonen in tijden van corona

Als inwoner ben ik zeer ontgoocheld, dat het gemeentebestuur niet, zoals in andere gemeenten of steden, ervoor zorgt, dat elke inwoner een of twee mondmaskers krijgt of kan aankopen.

Is het nu echt zo moeilijk, om voor deze dienstverlening te zorgen?

Ik heb het gevoel, dat we met veel inwoners ons plan moeten trekken. Terwijl er geen strobreed in de weg gelegd wordt voor wij hier als tweede verblijver over een woning/villa/appartement beschikt. Hoeveel tijd per jaar zijn die mensen hier? Wel hen geld toesteken, terwijl voor een groepsaankoop voor mondmaskers er niets gedaan wordt. Als je 8 weken thuis je best doet om in je kot te blijven. Als je technisch of economisch werkloos bent, dan telt 6 euro per masker. Als je als bejaarde zeer bang bent, wil je wat steun, door een klein gebaar. Als je hoort, leest, weet dat in andere plaatsen in Belgie de gemeentebesturen wel oog hebben voor hun inwoners en hen helpen, door iedereen een mondmasker te bezorgen… dan vind ik dat er een kloof groeit tussen het gemeentebestuur en een deel van de inwoners. Zulk een kleine maatregel (mondmaskers bezorgen) zorgt voor vertrouwen tussen de inwoners en hun bestuurders. Dan groeit er begrip voor andere maatregelen, zoals alle vernieuwingen van de Lippenslaan die de burgemeester voor de zomer voorziet. Worden het “onze” maatregelen of “de zijne”…? Het is heel anders, als je als gewone burger -ook door kleinigheden- voelt, dat je meetelt. 

Jan Desmedt, inwoner